Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la brodband
Adaugat la data de 31.10.2012

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale anunta  lansarea apelului de proiecte pentru operatiunea Operatiunea 3.2.4 ”Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" - la nivel local din cadrul Domeniului Major de Interventie 3.2 „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, Axa III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”.
Ghidul solicitantului este publicat in varianta  finala, la adresa www.fonduri.mcsi.ro, Sectiunea Ghidurile Solicitantului/ Apeluri deschise. Acesta detaliaza criteriile specifice care trebuie indeplinite de potentialii beneficiari si proiectele acestora, regulile de finantare, circuitul proiectului, modalitatea de selectie a proiectelor, procesul de contractare si implementare, precum si drepturile si obligatiile beneficiarilor.
Beneficiarii eligibili pentru aceasta operatiune sunt:
- Unitati sanitare publice cu paturi, cu personalitate juridica proprie. Prin prezentul ghid al solicitantului, unitatile sanitare publice cu paturi reprezinta institutii care asigura populatiei asistenta medicala, spitale publice care pot asigura permanenta prin medici.
- Parteneriate intre minimum 3 unitati sanitare publice cu paturi si cu personalitate juridica proprie, definite mai sus.
Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 60.000.000 lei.
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate este de 6.000.000 lei pentru parteneriate si 1.600.000 lei pentru restul solicitantilor eligibili.
Valoarea minima a finantarii acordate este de 500.000 lei.
Rata de cofinantare este de 100% din cheltuielile eligibile pentru solicitantii finantati integral de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si de sanatate si 98% pentru celelalte categorii de solicitanti eligibili.

Inregistrarea propunerilor de proiect se realizeaza on-line, in mod continuu, incepand cu 12 mai 2011 ora 9,00 si se va  incheia in 8 iulie 2011 ora 14,00. Inregistrarea on-line se realizeaza la adresa de Internet: www.fonduri.mcsi.ro.
Informationale la adresa de e-mail fonduri@mcsi.ro, la numarul de fax 021-311.39.19 sau la numerele de telefon 021-021.311.41.55, 021-311.41.12, interior 1015.

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri