Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Principii de buna practica specifice managementului securitatii informatiei
Adaugat la data de 04.02.2013

      Unele masuri de securitate se bazeaza fie pe cerinte legislative esentiale, fie sunt considerate practica curenta pentru securitatea informatiei.
Intre masurile de securitate considerate esentiale pentru o organizatie enumeram:
- alocarea responsabilitatilor in domeniul managementului securitatii informatiei, stabilirea, actualizarea proganizarii structurale si functionale;
- stsbilirea si comunicarea principalelor cerintele ale organizatiei in domeniul managemntului securitatii informatie;
- clasificarea si stabilirea masurilor pentru protezarea bunurilo organizatiei;
- protezarea drepturilor de proprietate intelectuala;
- constientizarea, educarea si instruirea personalului in domeniul securitaii informatiei
- identficarea amenintarilor,a vulnerabilitatilor si calcularea riscurilor si implementarea de masurii corective si preventive pentru diminuare riscurilor.
- implementarea de masuri specifice asigurarii continuitatii activitatilor;
- implementarea de masuri pentru identificarea si  tratarea incidentelor legate de securitatea informatiei.
Astfel de masuri de securitate se pot aplica in toate tipurile de organizatii indiferent de domeniul de activitate.
Este importanta sa isi identifice propriile cerinte de securitate. Exemple:
- identificarea cerintelor legale si de reglementare aplicabile si a cerintelor contractuale ale organizatie;
- principiile, obiectivele si cerintele organizatiei pentru procesarea informatiilor si datelor;
- identificarea amenintarilor,a vulnerabilitatilor si calcularea riscurilor si implementarea de masurii corective si preventive pentru diminuare riscurilor.
Aceste principii de buna practica pot fi dezvoltate intr-un set de norme si proceduri specifice organizatiei.

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri