Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Principalele legi ce vizeaza direct sau indirect activitatea operatorilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice
Adaugat la data de 30.10.2012

HG nr. 90/2008 privind aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, publicata in M.O. nr. 109/12.02.2008
 
Legea nr.13/2007 a energiei electrice publicata in M.O. nr. 51/23.01.2007 (fisiere la baza paginii)

Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica publicata in M.O. nr.199/2.06.1994

Legea nr.21/1996  Legea concurentei, publicata in M.O. nr.88/30.04.1996 cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 14/1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei si a Protocolului Cartei Energiei privind eficienta energetica si aspectele legate de mediu, incheiate la Lisabona la 17 decembrie 1994, publicata in M.O. nr. 26/ 18.02.1997

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, publicata in M.O. nr. 448/ 24.11.1998, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, publicata in M.O. nr. 577/ 17.11.2000, cu modificarile ulterioare

Legea nr.570/2004 privind unele masuri pentru privatizarea societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei Electrica Dobrogea -SA si  Electrica Banat-SA precum si unele masuri pentru reglementarea activitatilor societatilor comerciale din domeniul distributiei de energie electrica publicata
in M.O. nr.1198/15.12.2004

OUG nr. 124/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman pentru Eficienta Energiei, publicata in M.O. nr. 644/ 15.10.2001, aprobata prin Legea nr. 287/2002

OUG nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice,publicta in M.O. nr.119/25.02.2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

 O.G. nr.89/26.08.2004 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea eficienta a veniturilor cu destinatie speciala in sectorul energetic,publicata in M.O. nr.799/30.08.2004

O.G. nr. 36/2.08.2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, publicata in M.O.nr.692/14.08.2006

O.U.G. nr.33/4.05.2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 si Legii gazelor nr.351/2004.

H.G.nr.410/4.05.2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul energiei.

HG nr. 365/1998 privind infiintarea Companiei Nationale de Electricitate ? SA, a Societatii Nationale "Nuclearelectrica"- SA si a Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare, prin reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", publicata in M.O. nr. 246/ 03.07.1998, cu modificarile si completarile ulterioare

HG nr. 553/2007 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice, aprobat prin HG 540/2004 publicata in M.O. nr. 404/15.06.2007

HG nr. 138/2000 privind programul de restructurare in sectorul energiei electrice si termice, publicata in M.O. nr. 89/ 28.02.2000;

HG nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate - SA, publicata in M.O. nr. 357/ 31.07.2000, cu modificarile si completarile ulterioare

  HG nr.857/2002 privind reorganizarea Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale "Hidroelectrica"- SA, publicata in M.O. nr. 632/ 27.08.2002

HG nr.1524/2002 privind reorganizarea Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica"- SA si functionarea unor societati comerciale in domeniul energetic, publicata in M.O. nr. 6/09.01.2003

HG nr. 273/2003 privind infiintarea unor filiale, societati comerciale pentru reparatii si servicii din cadrul Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice Termoelectrica- SA, publicata in M.O nr. 204/28.03.2003

HG nr. 890/2003 privind aprobarea Foii de parcurs din domeniul energetic din Romania, publicata in M.O nr. 581/14.08.2003

HG nr. 1580/2003 privind reorganizarea Societatii Comerciale de Producere e Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" SA- Sucursala "Electrocentrale Galati" si infiintarea Societatii Comerciale "Electrocentrale Galati"- SA, filiala a Societatii Comerciale de Producere e Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" SA, publicata in M.O nr. 1/05.01.2004

HG 1007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori , publicata in M.O.nr.673/27.07.2004

HG nr. 638 /2007 privind deschiderea integrala a pietei de energie electrica si gaze naturale, publicata in M. O. nr. 427/ 27.06.2007.

HG nr. 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei termice, publicata in M.O. nr. 238/ 26.08.1994, modificata prin HG nr. 168/2000, publicata in M.O. nr. 115/16.03.2000

Legea nr. 210/2010 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de retele de transport si de distributie a energiei electrice
MO  nr.  773/19.10.2010.Promulgata prin Decretul nr. 1090/2010
 
OUG nr. 43 /2010 -privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007
- modificarea unor acte normative in vederea reducerii sau simplificarii administrative a unor autorizatii/avize/proceduri ca urmare a masurilor asumate de Guvernul Romaniei in cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009 MO nr. 316/13.05.2010
 
H.G. 1428 / 18 nov 2009 -privind organizarea si functionarea ANRE
MO 847/8.12.2009
 
OUG nr. 49/2009 -MO nr. 366/1 iunie 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania
 
HG nr. 90 /2008-Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public
 
OUG 172 /2008 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007
MO nr. 787/25.11.2008
 
OUG 33 /2007-privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si a Legii gazelor nr. 351/2004
MO 337 /2008
 
Legea energiei electrice 2007
Legea 13/2007.  MO 51/ 23.01.2007
 
HG nr. 1007/2004- Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori
MO 673/ 27.07.2004
 
H.G. 540 /2004 -MO 399/5 mai 2004 privind aprobarea Regulament pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice
 
HG nr. 638 /2007 privind deschiderea integrala a pietei de energie electrica si gaze naturale.
 

Sursa: www.legestart.ro

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri