Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Ordin nr. 946-2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management-control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
Adaugat la data de 31.10.2012


In temeiul art. 11 din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, al art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, si al art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, avand in vedere angajamentele asumate de Romania in cadrul capitolului 28 "Control financiar" de negociere cu Uniunea Europeana, luand in considerare prevederile referitoare la controlul financiar din cap. 12 al Programului de guvernare pe perioada 2005-2008, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
   Art. 1. - Se aproba Codul controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - (1) Conducatorii entitatilor publice vor dispune - tinand cont de particularitatile cadrului legal, organizational, de personal, de finantare si de alte elemente specifice, precum si de standardele prevazute in anexa la prezentul ordin - masurile necesare pentru elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial ale fiecarei organizatii, inclusiv a procedurilor, formalizate pe activitati.
   (2) Obiectivele, actiunile, responsabilitatile, termenele, precum si alte componente ale masurilor respective vor fi cuprinse in programe de dezvoltare a sistemelor de control managerial, elaborate la nivelul fiecarei entitati publice.
   (3) In programe vor fi cuprinse in mod distinct si actiunile de perfectionare profesionala, atat pentru persoanele cu functii de conducere, cat si pentru cele de executie, prin cursuri organizate de Scoala de Finante Publice si Vama, Institutul National de Administratie sau de alte organisme abilitate.
   Art. 3. - (1) In vederea monitorizarii, coordonarii si indrumarii metodologice cu privire la sistemele proprii de control managerial, prin act de decizie interna, conducatorul entitatii publice constituie structuri cu atributii in acest sens.
   (2) Componenta, modul de organizare si de lucru, precum si alte elemente privind structurile prevazute la alin. (1) se stabilesc, in functie de volumul si de complexitatea activitatilor din fiecare entitate publica, de catre conducatorul acesteia.
Controlul intern este ansamblul elementelor unei organizatii (inclusiv resursele, sistemele, procesele, cultura, structura si sarcinile) care, in mod colectiv, ii ajuta pe oameni sa realizeze obiectivele entitatii publice, grupate in trei categorii: eficacitatea si eficienta functionarii; fiabilitatea informatiei interne si externe; respectarea legilor, regulamentelor si politicilor interne.
 
    STANDARDELE DE MANAGEMENT/CONTROL INTERN LA ENTITATILE PUBLICE
- lista standardelor -
 
   - Mediul de control
    Standardul 1 - ETICA, INTEGRITATEA
    Standardul 2 - ATRIBUTII, FUNCTII, SARCINI
    Standardul 3 - COMPETENTA, PERFORMANTA
    Standardul 4 - FUNCTII SENSIBILE
    Standardul 5 - DELEGAREA
    Standardul 6 - STRUCTURA ORGANIZATORICA
   - Performante si managementul riscului
    Standardul 7 - OBIECTIVE
    Standardul 8 - PLANIFICAREA
    Standardul 9 - COORDONAREA
    Standardul 10 - MONITORIZAREA PERFORMANTELOR
    Standardul 11 - MANAGEMENTUL RISCULUI
    Standardul 15 - IPOTEZE, REEVALUARI
   - Informarea si comunicarea
    Standardul 12 - INFORMAREA
    Standardul 13 - COMUNICAREA
    Standardul 14 - CORESPONDENTA
    Standardul 16 - SEMNALAREA NEREGULARITATILOR
   - Activitati de control
    Standardul 17 - PROCEDURI
    Standardul 18 - SEPARAREA ATRIBUTIILOR
    Standardul 19 - SUPRAVEGHEREA
    Standardul 20 - GESTIONAREA ABATERILOR
    Standardul 21 - CONTINUITATEA ACTIVITATII
    Standardul 22 - STRATEGII DE CONTROL
    Standardul 23 - ACCESUL LA RESURSE
   - Auditarea si evaluarea
    Standardul 24 - VERIFICAREA SI EVALUAREA CONTROLULUI
    Standardul 25 - AUDITUL INTERN

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri