Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Ordin nr. 1832- 2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania
Adaugat la data de 27.10.2012

Clasificarea principalelor ocupatii referitoare la sistemele de management
In temeiul prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii Internationale Standard a Ocupatiilor - ISCO 08, ale art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevazute in conceptia generala a informatizarii in Romania,
    ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si presedintele Institutului National de Statistica emit urmatorul ordin:
 
   Art. 1. - Se aproba Clasificarea ocupatiilor din Romania nivel de ocupatie (sase caractere), conform structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, prevazuta in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. –
2.1. Clasificarea ocupatiilor din Romania se aplica in toate domeniile de activitate economica si sociala si este obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unitati bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizatii patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatii, asociatii si alte persoane fizice si juridice care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, la completarea documentelor oficiale ori de cate ori se cere precizarea ocupatiei.
2.2. In vederea asigurarii tranzitiei de la Clasificarea ocupatiilor din Romania (C.O.R.), aprobata prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica nr. 138/1.949/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, la noua Clasificare a ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin prezentul ordin, cele doua clasificari vor fi utilizate in paralel pana la data de 31 decembrie 2011.
------------------------------------------------------------------
 
Inspectorii din domeniul protectiei mediului si sanatatii ocupationale si asimilatii verifica punerea in aplicare a normelor si reglementarilor referitoare la factorii de mediu care pot afecta sanatatea umana, siguranta la locul de munca, precum si siguranta proceselor de productie a bunurilor si serviciilor. Acestia pot implementa si evalua programe ce restabilesc sau imbunatatesc conditiile sanitare si de siguranta, sub supravegherea unui specialist din domeniul sanatatii.
EX.
    325701 manager al sistemelor de management al calitatii
    325702 manager al sistemelor de management de mediu
    325703 auditor de mediu
    325704 expert/specialist standardizare
    325705 monitor mediul inconjurator
    325706 inspector pentru conformare ecologica
    325707 asistent standardizare
    325708 manager al sistemului de management al riscului
    325709 manager al sistemului de management securitate si sanatate in munca
    325710 responsabil de mediu
    325711 auditor de sistem de management pentru sanatate si securitate ocupationala
    325712 inspector protectia mediului
    325713 specialist in managementul deseurilor
    325714 auditor in domeniul sigurantei alimentare
    325715 manager in domeniul sigurantei alimentare
    325716 auditor responsabilitate sociala
    325717 responsabil al managementului responsabilitatii sociale
    325718 manager de responsabilitate sociala
    325719 inspector sanitar
    325720 inspector protectie sociala
    325721 tehnician in securitate si sanatate in munca
    325722 tehnician conditii de munca si securitate
    325723 inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca
    325724 coordonator in materie de securitate si sanatate in munca (studii medii)

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri