SQL Error: Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation 'like'
Guilty SQL: SELECT * FROM NEWS WHERE TITLE LIKE '%ORDIN NR. 1477-2010 - MODELULUI şI CONţINUTULUI FORMULARULUI \"DECLARAţIE PRIVIND OBLIGAţIILE LA FONDUL PENTRU MEDIU\" şI A INSTRUCţIUNILOR DE COMPLETARE şI DEPUNERE A ACESTUI%'