Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Metode si tehnici de evaluare a performantei
Adaugat la data de 29.10.2012

Diversitatea si complexitatea problemelor care trebuie cercetate pentru a identifica conexiunile cauza-efect generatoare de performanta si pentru eleborarea celor mai competente solutii privind cresterea performantei in diverse domenii, au condus la elaborarea unor metode si tehnici care sa permita o evaluare corecta a performantei si pe care le gasim prezentatepe larg in literatura de specialitate, enumerate fiind cele mai uzuale:
Pentru evaluarea stabilitatii financiare se folosesc urmatoarele tehnici:
- Tehnica scorurilor, pentru determinarea riscului de faliment;
- Analiza creantelor si obligatiilor;
- Analiza solvabilitatii si capacitatii de plata;
- Analiza efectului de levier;
- Tehnica ratelor;

Pentru evaluarea sustenabilitatii se folosesc urmatoarele tehnici:
- Studiu de Impact;
- Evaluarea eco-eficientiei;
- Bilantul de materii prime si materiale;
- Analiza ciclului de viata al produselor si tehnologiilor;

Pentru evaluarea economico-financiara se foloseste:
- Metodologia BIRD

Pentru evaluarea economico-sociala se foloseste:
- Analiza cost-beneficiu.

Pentru evaluarea riscurilor se folosesc:
- Tehnica simularii (modelul Hertz, Metoda arborelui stichastic de decizie);
- Analiza de senzitivitatel;
- Metode analitice de analiza a riscului (Metoda arborelui de decizie, Metoda intervalelor de rezultate posibilie).

Pentru evaluarea performantelor tehnologice  ale echipamentelor, masinilior si utilajelor se folosesc metode si tehnici speicifice.

Pentru evaluarea performantelor energetice ale cladirilor se folosesc metode de calcul termotehnic.

Pentru evaluarea performantelor resurselor umane se folosesc metode specifice domeniului (chestionare, probe practice, pe baza de concurs, pe baza activitatii desfasurate, gradul de recunoastere in institutie si in domeniu) etc.

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri