Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
MCSI anunta lansarea in data de 5 octombrie a apelului de proiecte pentru Operatiunea 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri”
Adaugat la data de 31.10.2012

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale anunta  lansarea in data de 5 octombrie a apelului de proiecte pentru operatiunea Operatiunea 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri” din cadrul Domeniului Major de Interventie 3 „Sustinerea e-economiei”, Axa III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”.

Ghidul solicitantului este publicat in varianta finala, la adresa www.fonduri.mcsi.ro, Sectiunea Ghidurile Solicitantului/ Apeluri deschise. Acesta detaliaza criteriile specifice care trebuie indeplinite de potentialii beneficiari si proiectele acestora, regulile de finantare, circuitul proiectului, modalitatea de selectie a proiectelor, procesul de contractare si implementare, precum si drepturile si obligatiile beneficiarilor.

Obiectivele specifice ale acestei operatiuni sunt:
- cresterea eficientei firmelor prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic
- introducerea de sisteme TIC moderne ce incurajeaza inovarea si ofera sprijin pentru deciziile managementului.

Beneficiarii eligibili pentru aceasta operatiune sunt IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 280 milioane lei. Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate este de 1.200.000 lei, iar cea minima de 45.000 lei.

Inregistrarea propunerii de proiect se va realiza on-line, in mod continuu, incepând cu 5 octombrie 2011 ora 9,00 si se va  incheia in 30 martie 2012 ora 16,30.
 
Inregistrarea on-line se va realiza la adresa de Internet: www.fonduri.mcsi.ro. In termen de maxim 5 zile lucratoare de la inregistrarea on-line, solicitantii trebuie sa depuna dosarul complet la sediul MCSI cu respectarea tuturor detaliilor cuprinse in Ghidul solicitantului pentru aceasta operatiune.

Clarificari pot fi solicitate reprezentantilor Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale din cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale la adresa de e-mail fonduri@mcsi.ro, la numarul de fax 021-311.39.19 sau la numerele de telefon 021-021.311.41.55, 021-311.41.12, interior 1015

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri