Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Lista directivelor europene din domeniul sanatatii si securitatii in munca
Adaugat la data de 31.10.2012

Nr.crt. – Numar CELEX - Titlul directivei - Actul normativ prin care s-a transpus in Romania – Titlul prescurtat

1 - 31989L0391 - Directiva 89/391/CEE a Consiliului Comunitatii Europene din 12 iunie 1989 pentru promovarea imbunatatirii sanatatii si securitatii lucratorilor la locul de munca – Directiva-cadru - Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 – Legea s.s.m.
2 - 31983L0477 - Directiva 83/477/CEE a Consiliului Comunitatii Europene din 19 septembrie 1983 privind protectia lucratorilor fata de riscurile expunerii la azbest la locul de munca (a doua directiva individuala in sensul art. 8 din directiva 80/1107/CEE) - H.G.nr.1875/2005 - Azbest
3. 31989L0654- Directiva 89/654/CEE a Consiliului Comunitatii Europene din 30 noiembrie 1989 privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru locul de munca (prima directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE) - H.G.nr.1091/2006 - Loc de munca
4. 31989L0655 - Directiva 89/655/CEE a Consiliului Comunitatii Europene din 30 noiembrie 1989 privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru folosirea de catre lucratori a echipamentului de lucru la locul de munca (a doua directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE)- H.G.nr.1146/2006 - Echipamente de munca
5. 31989L0656 - Directiva 89/656/CEE a Consiliului Comunitatii Europene din 30 noiembrie 1989 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca (a treia directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE) - H.G.nr.1048/2006 – Echipamente individuale de protectie (E.I.P.)
6. 31990L0269 - Directiva 90/269/CEE a Consiliului Comunitatii Europene din 29 mai 1990 privind conditiile minime de sanatate si securitate pentru manipularea manuala a incarcaturilor in situatiile in care exista un risc pentru lucratori, in special de afectiuni ale spatelui (a patra directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE) - H.G.nr.1051/2006 - Manipularea manuala a incarcaturilor
7. 31990L0270 - Directiva 90/270/CEE a Consiliului Comunitatii Europene 29 mai privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare (a cincea directiva in sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE) - H.G.nr.1028/2006 - Ecrane de vizualizare

8. 31991L0322 - Directiva 91/322/CEE a Comisiei din 29 mai 1991 asupra stabilirii valorilor limita indicative prin implementarea directivei Consiliului 80/1107/CEE asupra protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti chimici, fizici si biologici la locul de munca - H.G.nr.1218/2006 - Agenti chimici

9. 31991L0382 - Directiva 91/382/CEE a Consiliului din 25 iunie 1991 care modifica directiva 83/477 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor de imbolnavire provocate de expunerea la azbest la locul de munca. - H.G.nr.1875/2005 - Azbest
10. 31992L0029 - Directiva 92/29/CEE a Consiliului Comunitatii Europene din 31 martie 1992 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru tratament medical imbunatatit la bordul navelor - H.G.nr.1007/2006 - Asistenta medicala la
bordul navelor

11. 31992L0057 - Directiva 92/57CEE a Consiliului Comunitatii Europene nr. 57 din 24 iunie 1992 privind cerintele minime de securitate si sanatate care se aplica pe santierele temporare sau mobile (a opta directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 al Directivei 89/391/CEE) - H.G.nr.300/2006 - Santiere temporare sau mobile

12. 31992L0058 - Directiva 92/58/CEE a Consiliului Comunitatii Europene nr. 58 din 24 iunie 1992 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca (a noua directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 al Directivei 89/391/CEE). - H.G.nr.971/2006 – Semnalizare

13. 31992L0091 - Directiva 92/91/CEE a Consiliului Comunitatii Europene nr. 91 din 3 noiembrie 1992 privind cerintele minime de imbunatatire a securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj (a unsprezecea directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 al Directivei 89/391/CEE). - H.G.nr.1050/2006 – Foraj

14. 31992L0104- Directiva 92/104/CEE a Consiliului Comunitatii Europene nr. 104 din 3 decembrie 1992 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata si in subteran (a douasprezecea directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 al Directivei 89/391/CEE). - H.G.nr.1049/2006 – Minerit

15. 31993L0103 - Directiva 93/103/CEE a Consiliului Comunitatii Europene nr. 103 din 23 noiembrie 1993 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit (a treisprezecea directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE).- H.G.nr.1135/2006 - Nave de pescuit

16. 31995L0063 - Directiva 95/63/CE a Consiliului din 5 decembrie 1995 de modificare a Directivei 89/655/CEE privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru folosirea de catre lucratori a echipamentului de lucru la locul de munca (a doua directiva individuala in sensul articolului 16 paragraful 1 din Directiva 89/391/CEE).- H.G.nr.1146/2006 - Echipamente de munca

17. 31998L0024- Directiva 98/24/CE a Consiliului Comunitatii Europene din 7 aprilie 1998 cu privire la protectia sanatatii si securitatii lucratorilor impotriva riscurilor legate de agentii chimici la locul de munca (a 14-a directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE) (a paisprezecea directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). - H.G.nr.1218/2006- Agenti chimici

18. 31999L0092 - Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerintele minime pentru imbunatatirea protectiei securitatii si sanatatii lucratorilor expusi la potentiale riscuri in atmosfere explozive (a cincisprezecea directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). - H.G.nr.1058/2006 - Atmosfere explozive

19. 32000L0039 - Directiva 2000/39/CE a Comisiei din 8 iunie 2000 pentru stabilirea primei liste a valorilor limita indicative de expunere la locul de munca pentru implementarea directivei 98/24/CE privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor impotriva riscurilor legate de agenti chimici la locul de munca. - H.G.nr.1218/2006 - Agenti chimici

20. 32000L0054 - Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind protectia lucratorilor contra riscurilor legate de expunerea la agenti biologi la locul de munca (a saptea directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). - H.G.nr.1092/2006 - Agenti biologici

21. 32001L0045 - Directiva 2001/45/CE a Consiliului din 27 Iunie 2001 care amendeaza directiva Consiliului nr. 89/655/CEE cu privire la cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor de lucru la locul de munca.
- H.G.nr.1146/2006 - Echipamente de munca

22. 32002L0044 - Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 iunie 2002 privind cerintele minime de sanatate si securitate referitoare la riscurile ce decurg din expunerea lucratorilor la agenti fizici (vibratii) (a saisprezecea directiva particulara in sensul articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). - H.G.nr.1876/2005 – Vibratii

23. 32003L0010 - Directiva 2003/10/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 februarie 2003 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de agenti fizici (zgomot) (a saptesprezecea directiva individuala in sensul art. 16 paragraful 1 din directiva 89/391/CEE) - H.G.nr.493/2006 – Zgomot

24. 32003L0018 - Directiva 2003/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 martie 2003 care modifica directiva 83/477/CEE a Consiliului privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de munca. H.G.nr.1875/2005- Azbest

25. 32004L0037 - Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca (a sasea directiva individuala in sensul articolului 16 paragraful 1 din directiva 89/391/CEE) (versiune codificata) - H.G.nr.1093/2006- Agenti cancerigeni si mutageni

26. 32004L0040 - Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de agentii fizici (campuri electromagnetice) (a optsprezecea directiva individuala in sensul articolului 16 paragraful 1 din directiva 89/391/CEE) - H.G.nr.1136/2006 – Campuri electromagnetice

27. 32006L0015 - Directiva 2006/15/CE a Comisiei din 7 februarie 2006 pentru stabilirea celei de a doua liste a valorilor limita indicative de expunere la locul de munca, in aplicarea directivei 98/24/CE a Consiliului si pentru amendarea directivelor 91/322/CEE si 2000/39/CE. - H.G.nr.1218/2006 - Agenti chimici

28. 32006L0025 - Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de agentii fizici (radiatii optice artificiale) (a nouasprezecea directiva individuala in sensul articolului 16 paragraful 1 din directiva 89/391/CEE) -

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri