Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor
Adaugat la data de 15.02.2013

Mai jos sunt cateva cerinte privind modul de raportarea a modului de gestionare a deseurilor de catre producatorii de deseuri, detinatorii de deseuri, comerciantii si brokerii...

CAPITOLUL 14: Responsabilitatea pentru gestionarea deseurilor
Art. 22
(1)Producatorul de deseuri sau, dupa caz, orice detinator de deseuri are obligatia de a efectua operatiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20 sau de a transfera aceste operatiuni unui operator economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deseurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20.
(2)Operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport au obligatia sa transporte deseurile numai la instalatii autorizate pentru efectuarea operatiunilor de tratare.
(3)Detinatorii/Producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici prevazuti la alin. (2) au obligatia sa desemneze o persoana din rândul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure îndeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.
(4)Persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite în domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

CAPITOLUL 32: Pastrarea evidentei
Art. 49
(1)Producatorii de deseuri, detinatorii de deseuri, comerciantii si brokerii, asa cum sunt definiti în anexa nr. 1, precum si operatorii economici care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sunt obligati sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, în conformitate cu modelul prevazut în anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare, si sa o transmita anual agentiei judetene pentru protectia mediului.

CAPITOLUL 35: Sanctiuni
Art. 61
(1)Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a)cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, si de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, încalcarea dispozitiilor art. 8 alin. (1), (2) si (4), art. 13, 14, art. 15 alin. (1) lit. a) si b), art. 17 alin. (2), art. 19 alin. (2) lit. a), c) si d), alin. (3) si (4), art. 22 alin. (1) si (2), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1);
b)cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea art. 22 alin. (3), art. 40 alin. (3) si art. 49 alin. (1), (2), (4) si (5);

Definitii:
1.gestionarea deseurilor - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supervizarea acestor operatiuni si întretinerea ulterioara a amplasamentelor de eliminare, inclusiv actiunile întreprinse de un comerciant sau un broker;

2. producator de deseuri - orice persoana ale carei activitati genereaza deseuri, producator de deseuri sau orice persoana care efectueaza operatiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compozitiei acestor deseuri;

Nota. Pentru a analiza toate cerintele va rugam sa consultati actul normativ.

 

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri