Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Legea 52 din 2011, privind exercitarea cu caracter ocazional a unor activitati desfasurate de zilieri. Registrul de evidenta a zilierilor
Adaugat la data de 13.03.2013

In temeiul Legii 52 din 2011, privind exercitarea cu caracter ocazional a unor activitati desfasurate de zilieri si a Ordinului MMFPS nr. 1439/2011( Normele Metodologice  de aplicare a Legii 52 din 2011):

Beneficiarii de lucrari care au achizitionat registrul de evidenta a zilierilor in baza Legii 52 din 2011, au obligatia prevazuta in art. 7 sa inainteze lunar , pana cel tirziu la data de 5 a fiecarei luni, catre Inspectoratul Teritorial de munca unde isi are sediul, o copie a registrului continind inregistrarile din luna precedenta, certificate “ conform cu originalul” , insotita de o adresa de inaintare cu precizari referitoare la :
- denumire corecta/antet beneficiar-numar telefon si nume persoana contact;
- in ce domeniu de activitate s-a folosit zilierul; 
- nr. Zilieri si nr. Pozitii corecte inscrise in registru.

Aceasta adresa de inaintare trebuie sa insoteasca copii ale  registrului de zilieri, atat la transmiterea prin posta cat si la depunerea la registratura inspectoratului teritorial de munca.

Sursa: ITMB

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri