Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Lege nr. 52 din 2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
Adaugat la data de 29.10.2012


Din cuprins: 
Procedura de exercitare a unor activitati de catre zilieri: 
Art. 4.
(1) Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca.
(2) Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucratorii minori care au capacitate de munca. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca.
 (3) Nici o persoana nu poate fi angajata zilier daca nu a implinit varsta de 16 ani.
(4) Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
(5) Beneficiarul nu poate angaja zilieri sa desfasoare activitatea in beneficiul unui tert.
 
Art. 5.
(1) Beneficiarul are urmatoarele drepturi:
a) sa stabileasca activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare zilierul, locul executarii activitatii si durata acesteia;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a lucrarilor.
(2) Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a) sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta lege. Registrul de evidenta a zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului;
b) sa completeze Registrul de evidenta a zilierilor, inainte de inceperea activitatii, conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta lege;
c) sa prezinte Registrul de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate;
d) sa asigure instruirea si informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze, riscurile si pericolele la care poate fi expus in exercitarea activitatii, precum si cu privire la drepturile zilierului, in conditiile prevazute de prezenta lege. Instruirea are loc zilnic, inainte de inceperea activitatii;
e) sa plateasca zilierului, la sfarsitul fiecarei zile de lucru, remuneratia convenita;
f) sa asigure, pe propria cheltuiala, echipamente de lucru si de protectie care se impun datorita naturii si specificului activitatii desfasurate de zilier.
 
Art. 6.
(1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestata de zilier este in sarcina beneficiarului.
 (2) Cuantumul impozitului prevazut la alin. (1) este de 16% calculat la remuneratia bruta si se vireaza in conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 
Art. 8.
(1) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Acesta va putea incheia, optional, o asigurare de sanatate si/sau de pensie.
 
Art. 11. - Se pot presta activitati cu caracter ocazional in urmatoarele domenii:
- agricultura;
- vanatoare si pescuit;
- silvicultura, exclusiv exploatari forestiere;
- piscicultura si acvacultura;
- pomicultura si viticultura;
- apicultura;
- zootehnie;
- spectacole, productii cinematografice si audiovizuale, publicitate, activitati cu caracter cultural;
- manipulari de marfuri;
- activitati de intretinere si curatenie.
 
       
Instructiuni de completarea a Registrului de evidenta a zilierilor
 
   1. Beneficiar - se completeaza datele de identificare a beneficiarului, dupa cum urmeaza: denumirea persoanei juridice, cod unic de inregistrare, sediul.
   2. Nr. crt. - se vor numerota in ordine, incepand cu numarul 1, lucratorii zilieri.
   3. Data de desfasurare a activitatii - se va trece data fiecarei zile de lucru a zilierului.
   4. Numele si prenumele zilierului - se vor trece numele si prenumele zilierului.
   5. Actul de identitate - se va trece tipul actului (BI, CI, pasaport), seria si numarul acestuia.
   6. CNP - se va trece codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.
   7. Semnatura zilierului la inceperea activitatii - zilierul va semna zilnic in aceasta rubrica, inainte de inceperea activitatii si dupa instructajul facut de beneficiar.
   8. Locul executarii activitatii - se va trece explicit unde se desfasoara activitatea zilierului (ferma, gradina, padure etc.).
   9. Remuneratia bruta convenita - se va preciza suma stabilita prin negociere intre parti.
   10. Remuneratia neta platita - se va preciza suma neta cuvenita zilierului, dupa scaderea impozitului pe venit.
   11. Semnatura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cuvenite la sfarsitul zilei de lucru.
   12. Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului - beneficiarul va semna si va aplica stampila.

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri