Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Lansarea apelului de proiecte de finantare "Sprijin pentru implementarea standardelor internationale"
Adaugat la data de 31.10.2012

OI IMM a lansat pe 28 noiembrie 2011, apelul de proiecte aferent Operatiunii 1.1.1.A2 "Sprijin pentru implementarea standardelorinternationale", din cadrul POSCCE. Forma finala a Ghidului a fost aprobata prin Ordinul nr. 3054/25.11.2011 al Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Bugetul acestui apel de proiecte este de 85,5 milioane lei.

Aplicatia electronica de inregistrare on-line a proiectelor se va deschide pe data de 15 decembrie 2011, ora 09.00. Apelul de proiecte va ramane deschis pana pe 28.02.2012, ora 16:00.

In acest interval pot fi inscrise si depuse un numar nelimitat de proiecte.
Toate proiectele depuse vor fi evaluate si vor obtine un punctaj conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, urmand ca alocarea financiara efectiva sa se faca in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de proiectele declarate eligibile si avizate pentru finantare de catre AM POS
CCE, pana la nivelul bugetului alocat apelului.

Solicitanti eligibili in cadrul operatiunii sunt:
.    Microintreprinderile
.    Intreprinderile mici;
.    Intreprinderile mijlocii;
.    Societati cooperative.

Tipuri de proiecte finantabile:
.    Infiintarea, modernizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari si etalonari;
.    Implementarea si/sau certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 (produselor si/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001, EMAS sau echivalente, sau sistemului de management integrat calitate/mediu, sau de acreditare a laboratoarelor
.    Etichetarea ecologica;
.    Certificarea produselor/serviciilor/proceselor.

Activitati eligibile
Tipuri de proiecte:
- Infiintarea, modernizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari si etalonari;
- Implementarea si/sau certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 (produselor si/sau serviciilor), sistemelor de management al mediului ISO 14001, EMAS sau echivalente, sau sistemului de management integrat calitate/mediu, sau de acreditare a laboratoarelor;
- Etichetarea ecologica;
- Certificarea produselor/serviciilor/proceselor.

Cheltuieli eligibile:
1. Cheltuieli pentru infiintarea, modernizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari si etalonari;
2. Cheltuieli pentru dotarea laboratoarelor de incercari sau etalonari;
3. Cheltuieli aferente implementarii si/sau certificarii sistemului de management al calitatii ISO 9001, a sistemelor de management al mediului ISO 14001, EMAS sau echivalente, a sistemului de management integrat calitate/mediu sau a SR EN ISO/ CEI 17025:2005 Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari;
4. Cheltuieli aferente etichetarii ecologice;
5. Cheltuieli aferente certificarii produselor, proceselor si/sau a serviciilor destinate intreprinderilor, ca activitati integrate proceselor productive.
Conditii de finantare
Buget apel de proiecte: 85,5 milioane lei.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat: maximum - 840.000 lei.

Intensitatea maxima a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul costurilor eligibile este de:
- 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru microintreprinderi si intreprinderile mici,
- 60% din totalul cheltuielilor eligibile pentru intreprinderile mijlocii.
Termene limita
1. Apelul 3 de proiecte se lanseaza pe data de 28.11.2011 si va ramane deschis pana pe data de 28.02.2012 ora 16,00.
2. Inscrierea on-line a proiectelor se va deschide pe data de 15.12.2011 ora 9,00 in cadrul sectiunii speciale deschisa pe site-ul web al OI IMM http://poscce.mimmcma.ro.
3. Aplicatia de inregistrare on-line va ramane deschisa si se vor putea inscrie proiecte individuale pana la data de 28.02.2012 ora 16,00.

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri