Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Infrastructura IT pentru IMM-uri si ONG-uri
Adaugat la data de 29.10.2012

"Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe"
POSCCE: Axa III "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public", DMI 3.1 "Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor"
 
Obiectivele programului
Obiectivul specific este cresterea utilizarii TIC prin sustinerea conectarii la broadband, precum si prin consolidarea infrastructurii TIC (in special in zonele rurale si mici urbane dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele moderne de comunicatii), pentru facilitarea accesului public la aceasta.

Scopul principal al acestei operatiuni consta in conectarea la internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente si achizitionarea echipamentelor conexe.
 
Solicitanti eligibili
Beneficiarii eligibili pentru aceasta operatiune sunt:
1. IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv microintreprinderi (infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare).
2. Organizatii Non-Guvernamentale (ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii.


 
Activitati eligibile:
a) Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente (de la furnizori de internet autorizati de catre ANCOM) - activitate obligatorie;
b) Achizitionarea de echipamente TIC si periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice, etc.);
c) Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului (in interiorul cladirii unde se implementeaza proiectul si intre corpuri de cladire - daca apartin aceluiasi solicitant si sunt la aceeasi adresa postala);
d) Achizitionarea licentelor software pentru server, licentelor necesare operarii calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office;
e) Achizitionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului - in cazul in care beneficiarul nu are propriul website la data depunerii cererii de finantare electronica - activitate obligatorie;
f) Achizitionarea unui nume de domeniu nou ".ro" - in cazul in care beneficiarul nu are un domeniu la data depunerii cererii de finantare;
g) Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica (de la furnizori autorizati http://www.mcsi.ro/Minister/Domenii-de-activitate-ale-MCSI/Tehnologia-Informatiei/Servicii-electronice/Semnatura-electronica/Registrul-furnizorilo-de-servicii-de-certificare-P) - activitate obligatorie;
h) Achizitionarea de aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitati;
i) Informarea si publicitatea pentru proiect - activitate obligatorie.
Conditii de finantare
Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 63.750.000 lei.

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate este de 100.000 lei, iar cea minima de 10.000 lei.

Rata de cofinantare este de 90% pentru IMM-uri si microintreprinderi si 95% pentru ONG-uri.
 
Termene limita
Inregistrarea propunerii de proiect se va realiza on-line, in mod continuu, incepand cu 20 decembrie 2010 ora 9,00 si se va incheia in 29 iulie 2011 ora 14,30.

Cererile inscrise electronic pana la data de 31 ianuarie 2011 vor prezenta bilantul anual pe 2009, iar cele inregistrate incepand cu data de 1 februarie 2011 vor prezenta obligatoriu bilantul anului 2010.
 
Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri