Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
ISO 50001 - Ce este?
Adaugat la data de 31.10.2012

ISO 50001:2011, sisteme de management al energiei - Cerinţe si ghid
pentru utilizare, este un standard internaţional dezvoltat de către ISO (Organizaţia Internationala pentru Standardizare).
ISO 50001 ofera organizatiilor cerinţele pentru sistemele de management a energiei
ISO 50001 oferă beneficii pentru organizaţiile mari şi mici, atât publice, cât
şi sectorul privat, în producţie şi servicii, în toate regiunile lumii.
ISO 50001 stabileste un cadru pentru instalaţii industriale; comerciale, instituţionale,
şi facilităţi guvernamentale, precum şi organizaţiile de a gestiona întreaga energie.
Se estimează că standardul ar putea influenţa până la 60% din consumul de energie din lume .


ISO 50001 - De ce este important?
Energia este esenţială pentru operaţiunile de organizare şi poate fi un cost major pentru organizaţii, indiferent de activităţile lor.
În plus faţă de costurile cu energia ale unei organizaţii, se adauga  costurile de mediu şi sociale prin epuizarea resurselor şi contribuind la probleme cum ar fi schimbările climatice.
Dezvoltarea şi implementarea de tehnologii pentru surse de energie noi şi surse regenerabile, se poate lua timp.
Organizaţii individuale nu pot controla preţurile la energie, politicile guvernamentale sau
economiei globale, dar ele pot îmbunătăţi modul în care le gestionează.
Îmbunătăţirea performanţelor energetice ar putea aduce beneficii rapide pentru o
maximizare a utilizării surselor de energie, reducând astfel atât costurile şi consumul de energie. Organizaţia va  avea contribuţii pozitive faţă de reducerea de epuizare a resurselor energetice şi efecte atenuate privind încălzirea globală.

ISO 50001 se bazează pe modelul de sistem de management care este deja înţeleas
şi pus în aplicare de către organizaţii din întreaga lume. Se poate face o diferenta pozitiva
pentru organizaţiile de toate tipurile din viitorul foarte apropiat, sprijinind în acelaşi timp
eforturilor pe termen lung pentru tehnologiile energetice.

ISO 50001 va oferi organizaţiilor publice şi sectorul privat cu management
strategii de creştere a eficienţei energetice, reducerea costurilor şi îmbunătăţirea
performanţei energetice.
Standardul este destinat să ofere un cadru recunoscut
pentru integrarea performanţei energetice în practicile de functionare ale organizatiilor.

Organizaţiilor vor avea acces la un standard unic, armonizat
pentru punerea în aplicare, cu o logică şi coerentă

Standardul este destinat să realizeze următoarele:
• Asistarea organizaţiilor la o mai bună utilizare a energiei
• transparenţă şi facilitarea comunicarii cu privire la gestionarea de resurse energetice
• Promovarea ceore mai bune practici de gestionare a energiei şi de a consolida buna
de gestionare a resurselor
• asistenţă în evaluarea şi punerea în aplicare a noilor tehnologii eficiente energetic
• asigurarea unui cadru pentru promovarea eficienţei energetice în
lanţul de aprovizionare
• îmbunătăţirea modului de gestionare a energiei
• permite integrarea cu alte sisteme de management, cum ar fi
de mediu, precum şi sănătatea şi securitate ocupationala etc

ISO 50001 - Cum functioneaza?

ISO 50001 se bazează pe modelul de sistemul de management ISO familiar pentru mai mult de un milion organizatii în întreaga lume care aplica standardele:
ISO 9001 (managementul calitatii), ISO 14001 (managementul mediului),
ISO 22000 (siguranţa alimentelor), ISO / IEC 27001 (securitatea informatiei).

În special, ISO 50001 urmează procesul Plan-Do-Check-Act pentru
îmbunătăţirea sistemului de management energetic.

Aceste caracteristici permit organizaţiilor să integreze managementul energiei
acum cu eforturile lor de îmbunătăţire generala a managementui calităţii, mediului
şi alte provocări adresate de către sistemele de gestionare a lor.

ISO 50001 ofera cerinţe care să permită organizaţiilor să:
• Elaboreze o politica pentru o utilizare mai eficientă a energiei
• stabileasca ţinte şi obiective pentru a răspunde politicii
• Utilizarea datelor pentru a înţelege mai bine şi de a lua decizii cu privire la
utilizarea şi consumul energiei
• măsoare rezultatele
• revizuiasca eficienţa politicii
• Îmbunătăţirea continuă a gestionarii energiei.

ISO 50001 poate fi pus în aplicare în mod individual sau integrat cu celelate
standardele de sistem de management.

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri