Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Hotararea Guvernului nr. 622 din 2004 MOF nr. 487 din 20 iulie 2007 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii. Metode pentru controlul conformitatii. Sisteme de atestare a conformitatii.
Adaugat la data de 30.04.2014

ANEXA Nr. 3

ATESTAREA CONFORMITATII CU SPECIFICATIILE TEHNICE

1. Metode pentru controlul conformitatii

In cadrul procedurilor de atestare a conformitatii produselor cu specificatiile tehnice potrivit prevederilor art. 21, se utilizeaza urmatoarele metode de control al conformitatii; selectia si combinarea metodelor pentru fiecare sistem determinat depind de cerintele specifice produsului sau unui grup de produse:

a) incercari initiale de tip ale produsului, efectuate de catre producator sau de un organism notificat;

b) incercari pe esantioane prelevate de la locul productiei potrivit unui plan de incercari prestabilit, efectuate de catre producator sau de un organism notificat;

c) incercari prin sondaj pe esantioane prelevate de la locul productiei, de pe piata sau dintr-un santier, efectuate de catre producator sau de un organism notificat;

d) incercari pe esantioane prelevate dintr-un lot pregatit pentru livrare sau deja livrat, efectuate de catre producator sau de un organism notificat;

e) controlul productiei in fabrica;

f) inspectia initiala a locului de productie si a controlului productiei in fabrica, efectuata de catre un organism notificat;

g) supravegherea, aprecierea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica, efectuata de catre un organism notificat. 

In sensul prezentei hotarari, prin control al productiei in fabrica se intelege controlul intern permanent exercitat de producator. Acesta trebuie sa contina toate elementele, cerintele si dispozitiile adoptate de producator, documentate in mod sistematic sub forma unor politici si proceduri scrise. Documentatia scrisa asupra sistemului de control al productiei in fabrica trebuie sa asigure stabilirea corespondentei cu elementele aplicabile ale unui sistem de asigurare a calitatii si sa permita verificarea realizarii caracteristicilor cerute pentru produs si a modului efectiv de operare al sistemului de control al productiei in fabrica. 

2. Sisteme de atestare a conformitatii

Sistemele de atestare a conformitatii produselor se definesc in functie de repartizarea sarcinilor intre producator si organismele notificate si se codifica intr-o notatie numerica de la 1 la 4, exprimand nivelul de exigenta in ordine descrescatoare, dupa cum urmeaza:

ASistem 1+: Certificarea conformitatii produsului de catre un organism de certificare notificat, pe baza de:

1) Sarcinile producatorului

a) controlul productiei in fabrica;

b) incercari pe esantioane prelevate de la locul productiei dupa un plan de incercari prestabilit. 

2) Sarcinile organismelor notificate

a) incercari initiale de tip ale produsului;

b) inspectia initiala a locului de productie si a controlului productiei in fabrica;

c) supravegherea continua, evaluarea si acceptarea controlului productiei in fabrica;

d) incercari prin sondaj pe esantioane prelevate de la locul productiei, de pe piata sau de pe santiere. 

BSistem 1+: Certificarea conformitatii produsului de catre un organism de certificare notificat, pe baza de:

1) Sarcinile producatorului

a) controlul productiei in fabrica;

b) incercari pe esantioane prelevate de la locul productiei dupa un plan de incercari prestabilit. 

2) Sarcinile organismelor notificate

a) incercari initiale de tip ale produsului;

b) inspectia initiala a locului productiei si a controlului productiei in fabrica;

c) supravegherea continua, evaluarea si acceptarea controlului productiei in fabrica. 

CSistem 2+: Declaratia de conformitate a produsului (de primul tip) data de producator, pe baza de:

1) Sarcinile producatorului

a) incercari initiale de tip ale produsului;

b) controlul productiei in fabrica;

c) incercari pe esantioane prelevate de la locul productiei dupa un plan de incercari prestabilit. 

2) Sarcinile organismelor notificate

a) certificarea controlului productiei in fabrica, pe baza: 

– inspectiei initiale a locului productiei si a controlului productiei in fabrica; 

– supravegherea continua, evaluarea si acceptarea controlului productiei in fabrica. 

DSistem 2: Declaratia de conformitate a produsului (de primul tip) data de producator, pe baza de:

1) Sarcinile producatorului

a) incercari initiale de tip ale produsului;

b) controlul productiei in fabrica;

c) incercari pe esantioane prelevate de la locul productiei dupa un plan de incercari prestabilit. 

2) Sarcinile organismelor notificate

a) certificarea controlului productiei in fabrica, pe baza: 

– inspectiei initiale a locului de productie si a controlului productiei in fabrica. 

ESistem 3: Declaratia de conformitate a produsului (de al doilea tip) data de producator, pe baza de:

1) Sarcinile producatorului

a) controlul productiei in fabrica;

2) Sarcinile laboratorului notificat

b) incercari initiale de tip ale produsului. 

FSistem 4: Declaratia de conformitate a produsului (de al treilea tip) data de producator, pe baza urmatoarelor sarcini efectuate de el insusi:

a) incercari initiale de tip ale produsului;

b) controlul productiei in fabrica. 

3. Organisme implicate in atestarea conformitatii

In raport cu functiunile organismelor implicate in atestarea conformitatii, trebuie facuta distinctie intre:

a) organisme de certificare, prin care se inteleg organisme independente, guvernamentale sau neguvernamentale, avand competenta si responsabilitatea de a efectua certificarea conformitatii corespunzator unor reguli prestabilite de procedura si de management;

b) organisme de inspectie, prin care se inteleg organisme independente, avand organizarea, personalul, competenta si integritatea necesare pentru a executa, conform unor criterii specificate, functiuni precum evaluarea, recomandarea acceptarii si auditul ulterior al operatiilor de control al productiei realizate de producator, ca si esantionarea si evaluarea produselor conform criteriilor specificate;

c) laboratoare de incercari, prin care se inteleg laboratoare care masoara, examineaza, incearca, etaloneaza sau determina in orice alt fel caracteristicile sau performantele materialelor sau produselor. 

In situatiile prevazute la pct. 2 lit. A, B, C si D, cele trei functiuni mentionate la pct. 3 lit. a), b) si c) pot fi indeplinite de acelasi organism sau de organisme diferite, in cazul din urma organismele de inspectie si laboratoarele de incercari implicate in atestarea conformitatii executandu-si sarcinile in numele organismului de certificare. 

Criteriile privind competenta, impartialitatea si integritatea organismelor de certificare, a organismelor de inspectie si a laboratoarelor de incercari sunt prevazute in anexa nr. 4. 

4. Marcajul de conformitate CE, Certificatul de conformitate EC, Declaratia de conformitate EC

4.1. Marcajul de conformitate CE 

– Marcajul CE trebuie sa respecte elementele de identificare prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, republicata, cu modificarile ulterioare. 

– Marcajul CE trebuie sa fie urmat de numarul de identificare al organismului implicat in faza de control al productiei. 

Informatii asociate

Marcajul CE trebuie sa fie insotit de urmatoarele informatii:

a) numele sau marca de identificare a producatorului;

b) ultimele doua cifre ale anului in care a fost aplicat marcajul;

c) numarul Certificatului de conformitate EC, daca e cazul;

d) indicatii pentru identificarea caracteristicilor produsului pe baza specificatiilor tehnice;

e) indicativele directivelor comunitare aplicate. 

4.2. Certificatul de conformitate EC

Certificatul de conformitate EC trebuie sa contina in special urmatoarele:

a) numele si adresa organismului de certificare;

b) numele si adresa producatorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia;

c) descrierea produsului, precizand tipul, identificarea, utilizarea etc.;

d) specificatiile tehnice cu care este conform produsul;

e) conditiile particulare de utilizare a produsului;

f) numarul Certificatului;

g) conditiile si perioada de valabilitate a Certificatului, dupa caz;

h) numele si functia persoanei abilitate sa semneze Certificatul. 

4.3. Declaratia de conformitate EC

Declaratia de conformitate EC trebuie sa contina in special urmatoarele:

a) numele si adresa producatorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia, stabilit pe teritoriul Uniunii Europene;

b) descrierea produsului, precizand tipul, identificarea, utilizarea etc.;

c) specificatiile tehnice cu care este conform produsul;

d) conditiile particulare de utilizare a produsului;

e) numele si adresa organismului notificat, daca e cazul;

f) numele si functia persoanei abilitate sa semneze Declaratia in numele producatorului sau al reprezentantului autorizat al acestuia. 

4.4. Certificatul si declaratia de conformitate trebuie prezentate in limba sau limbile oficiale ale statului membru al Uniunii Europene in care produsul urmeaza a fi folosit. 

 

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri