Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Hotarare nr. 355 din 2007- Monitorul Oficial, Partea I nr. 332 din 17.05.2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
Adaugat la data de 31.10.2012

FISE privind serviciile medicale profilactice detaliate in functie de expunerea profesionala

EXPLICAREA FISELOR

Examenul medical la angajare
   a) La acest punct este mentionata obligativitatea efectuarii examinarii clinice conform datelor din Dosarul medical, pentru toti lucratorii.
   b) La acest punct se includ pentru fiecare lucrator examinarile clinice, de laborator sau paraclinice in functie de agentul la care este expus, de situatia speciala de munca, profesie/ocupatie/functie.
    Examenul medical periodic:
    La acest punct sunt mentionate: examenul clinic complet (cu atentie deosebita pe anumite aparate si sisteme), examenele de laborator si paraclinice de efectuat in functie de factorul nociv profesional la care este expus lucratorul respectiv sau profesia/ocupatia/functia detinuta.
    Contraindicatii:
    Contraindicatiile sunt relative; ele necesita evaluarea raportului dintre gravitatea bolii si a factorilor constitutivi ai conditiei de munca, evaluare efectuata de medicul specialist de medicina muncii.
    Contraindicatiile mentionate sunt valabile atat pentru examenul medical la angajare, cat si periodic.
    Observatii:
   a) Bolile acute, pana la vindecarea lor, constituie contraindicatii absolute.
   b) Medicul specialist de medicina muncii poate solicita, daca considera necesar pentru confirmarea unui diagnostic, examenul unui medic de alta specialitate.
   c) Mentionarea in prezentele fise a terminologiei: examen oftalmologic, neurologic, ORL, psihiatric, psihologic presupune efectuarea examinarii de catre medicul specialist respectiv la indicatia medicului de medicina muncii.
   d) Examenul medical periodic (clinic, de laborator sau paraclinic) se poate efectua si la intervale mai scurte decat cele prevazute in fise, daca acest lucru este prevazut in contractul colectiv de munca sau alte dispozitii in acest sens, cu acordul conducerii unitatii si al reprezentantilor lucratorilor.
   e) La incadrarea in munca, precum si cu ocazia controlului medical periodic al lucratorilor care concura la siguranta circulatiei din sectorul transporturi feroviare, navale si aeriene, al conducatorilor auto, precum si al altor categorii de lucratori care desfasoara activitati specifice, se vor efectua si examinarile stabilite prin reglementari speciale, in scopul constatarii daca starea sanatatii le permite sa indeplineasca munca ce li se incredinteaza.
   f) In functie de situatia epidemiologica locala, autoritatile de sanatate publica teritoriale vor stabili atat completarea examenelor medicale, cat si modificarea periodicitatii acestora in cadrul controalelor medicale periodice, in fiecare an calendaristic. Aceste modificari trebuie transmise in scris structurilor care desfasoara activitatea de supraveghere medicala de medicina muncii.
   g) Pentru lucratorii expusi la radiatii ionizante se va respecta legislatia in vigoare ce reglementeaza domeniul activitatilor nucleare.
    Prescurtari:
    ECG = electrocardiografie
    EEG = electroencefalografie
    EMG = electromiografie
    RPS = radiografie pulmonara standard

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri