Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Ghid fonduri structurale 2011
Adaugat la data de 31.10.2012

Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.
Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007-2013:
• Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza;
• Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca printr-o dubla abordare (angajati si angajatori);
• Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel transfrontalier, transnational si interregional.
Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale respectiv:
• Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritoriala;
• Fondul Social European (FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
• Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport si mediu.

Fonduri structurale cu termen limita
Programe de finantare ructurale cu termen limita
"Cresterea capacitatii proprii a organizatiilor neguvernamentale de a colabora cu institutiile administratiei publice din Romania"
PODCA: AP 1 "Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice"
Termen limita : 31 ianuarie 2011

AP 4 "Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii"
POS Mediu Termen limita: 31 Ianuarie 2011

Op. 3.1.1 "Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe"
POSCCE: Axa III "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public", DMI 3.1 "Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor" Termen limita: 29 Iulie 2011

DMI 2.1 "Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor"
POS Mediu: AP 2 "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric"
Termen limita: 31 Decembrie 2011

AP 1 "Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata"
POS Mediu
Termene limita: 31 Decembrie 2011

"Poli de crestere"
POR: AP 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere", DMI 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana"
Termen limita: 31 Decembrie 2012

Programul Operational Sectorial Transport
Termen limita: 31 Decembrie 2013

Fonduri structurale fara termen limita
Programe de finantare

DMI 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale"
POSDRU: AP 6 "Promovarea incluziunii sociale"

Op. 2.1.1 "Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati-institutii de cercetare si intreprinderi"
POSCCE: AP 2 "Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate", DMI 2.1 "Proiecte de Cercetare - Dezvoltare in parteneriat intre universitati-institute de cercetare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie"

"Centre urbane"
POR: AP 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere", DMI 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbana"
DMI 5.2 "Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice"
POR: AP 5 "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului"
Masura 142 "Infiintarea grupurilor de producatori"
PNDR: AP 1 "Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier"
"Poli de dezvoltare urbana"
POR: AP 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere", DMI 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbana"
DMI 3.2 "Reabilitarea -modernizarea- dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale"
POR: AP 3 "Imbunatatirea infrastructurii sociale"
Op 4.3 Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene
POS CCE: AP 4 "Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice", DMI 4.3 "Diversificarea retelelor de interconectare in vederea cresterii securitatii furnizarii energiei"
Op 4.1.b) Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului
POS CCE: AP 4 "Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice", DMI 4.1 "Energie eficienta si durabila (Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)"
Op. 2.3.1 Sprijin pentru Start-up-uri si Spin-up-uri inovative
POS CCE: AP2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare", DMI 2.3 "Accesul intreprinderilor la activitati CDI"
DMI 4.2 "Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati"
POR: AP 4 "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local"
DMI 4.1 "Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala"
POR: AP 4 "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local"
DMI 5.1 "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea- modernizarea infrastructurilor conexe"
POR: AP 5 "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului "
DMI 3.1. "Reabilitarea- modernizarea- echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate"
POR: Axa 3 "Imbunatatirea infrastructurii sociale"
DMI 3.3 "Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta"
POR: Axa 3 "Imbunatatirea infrastructurii sociale"
DMI 2.1 "Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane - inclusiv constructia - reabilitarea soselelor de centura"
POR: AP 2 "Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale"

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri