Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Fisa tehnica de securitate
Adaugat la data de 29.10.2012

Fisele tehnice de securitate ofera informatii mai detaliate decat cele de pe eticheta, referitoare la riscurile legate de agentii chimici si sunt utilizate la evaluarea riscurilor.

Angajatorul trebuie sa evalueze orice risc referitor la securitatea si sanatatea lucratorilor, care decurge din prezenta agentilor chimici periculosi.

Fisele tehnice de securitate au urmatoarea structura:

1. Identificarea substantei. Producator/Importator/Utilizator/Transportator;
2. Compozitia/informatii asupra componentelor;
3. Identificarea pericolelor (de aprindere si explozie);
4. Primul ajutor;
5. Masuri de prevenire a incendiilor;
6. Masuri luate in caz de scapari accidentale;
7. Manipulare si depozitare;
8. Controlul nivelului de noxe/protectie individuala;
9. Proprietati fizice si chimice;
10. Stabilitate si reactivitate;
11. Informatii toxicologice;
12. Informatii ecologice. Efectele produsului in mediul inconjurator, persistenta si biodegradabilitatea, toxicitatea;
13. Consideratii referitoare la evacuare (captare, neutralizare, deversare etc.);
14. Informatii referitoare la transport;
15. Informatii referitoare la reglementari speciale;
16. Alte informatii.

Fisele tehnice de securitate trebuie sa fie puse la dispozitia angajatorului, de catre producator si/sau furnizor, care le pune la dispozitia specialistilor in sanatatea si securitatea muncii, membrilor comitetului de sanatate si securitate in munca, medicului de medicina muncii, inspectorilor de munca.

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri