Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
FISE PRIVIND RISCURILE GENERALE SMM
Adaugat la data de 30.10.2012

… fac referire la prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si H.G. - urilor din domeniul s.s.m.
 
•    metoda cuprinde 17 fise de riscuri generale, care au fost modificate faÅ£a de metoda elaborata de I.N.C.D.P.M. Bucuresti pentru asigurarea conformitatii cu legislatia nationala in vigoare in domeniul s.s.m.:
→    I - Iluminat;
→    II - Zgomot;
→    III - Vibratii;
→    IV - AmbianÅ£a termica;
→    V - Agenti chimici;
→    VI - Agenti cancerigeni si mutageni;
→    VII - Agenti biologici;
→    VIII - Ventilare industriala;
→    IX - Echipamente de munca;
→    X - Amenajarea locului de munca;
→    XI - Amenajarea spatiilor de lucru;
→    XII - Incendii si explozii;
→    XIII - Electrosecuritate;
→    XIV - Sarcinile de munca;
→    XV - Circulatie, riscuri orizontale si verticale;
→    XVI - Protectia colectiva si individuala;
→    XVII - Organizarea primului ajutor.

    FISE PRIVIND RISCURILE SPECIFICE:

•    fac referire la prevederi ale instructiunilor proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca.

    FISE PRIVIND MANAGEMENTUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCǍ LA NIVELUL UNITATII

•    au la baza prevederi ale  Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si au ca scop evaluarea gradului in care angajatorul isi indeplineste obligatiile care-i revin in domeniul managementului s.s.m., conform legislatiei in vigoare;

•    se axeaza pe 5 obiective de baza:
→    implicarea conducerii fisa A);
→    strategie, planuri, proceduri fisa B);
→    consultarea angajatilor fisa C);
→    identificarea, evaluarea si prevenirea riscurilor fisa D);
→    instruirea, perfectionarea, formarea personalului si propaganda in domeniul s.s.m. fisa E).

STRUCTURA FISELOR SI
MODUL DE UTILIZARE


    STRUCTURA FISELOR:
•    fisele sunt concepute sub forma de check-list-uri liste de verificare) si sunt formate dintr-un numar de indicatori intrebari) care se refera la diferite aspecte ale riscului analizat sau modul in care sunt respectate prevederile din legislatie cu privire la acest risc;
•    toate fisele din cadrul metodei au aceeasi structura si cuprind urmatoarele informatii:
→    codul indicatorului, format din numarul  fisei si numarul de ordine al indicatorului in cadrul fisei;
→    textul indicatorului;
→    modalitatea de verificare a indicatorului respectiv;
→    punctajul maxim care poate fi acordat indicatorului;
→    punctajul acordat.

    MODUL DE UTILIZARE:
•    dovezile auditului reprezinta totalitatea informatiilor care se evalueaza in raport cu criteriile de audit; modalitatile prin care pot fi culese informatiile pe baza carora se apreciaza un indicator sunt:
→    D: prin analiza documentelor relevante;
→    I: prin interviuri cu angajatii care desfasoara activitatea la care se refera indicatorul  analizat  si  cu  cei  care  au  responsabilitati   privind   aceasta activitate, de la toate nivelurile;
→    O: prin observare directa de catre  echipa de auditori a activitatii desfasurate.


•    sistemul de notare:
→    5 puncte pentru indicatorii mai putin importanti;
→    10 puncte pentru indicatorii de importanÅ£a medie;
→    15 puncte pentru indicatorii importanti;
→    20 puncte pentru indicatorii foarte importanti;
→    in cazul in care in cadrul unei fise analizate exista indicatori care nu au relevanÅ£a, tinând seama de conditiile specifice obiectivului auditat, la rubrica prevazuta pentru inscrierea punctajului acordat se va face precizarea „Neaplicabil”.
•    constatarile auditului se obtin prin evaluarea dovezilor auditului in raport cu criteriile de audit si cuprind doua categorii de rezultate:
→    identificarea eventualelor observatii si/sau neconformitati in raport  cu criteriile de audit si identificarea masurilor corective/preventive;
→    determinarea nivelului de securitate al obiectivului auditat.
•    documente rezultate:
a.    auditarea de conformitate a locurilor de munca
→    raportul de actiuni corective/preventive – contine observatiile si neconformitatile identificate pentru fiecare obiectiv auditat.

→    tabelul care prezinta nivelul de securitate general pentru obiectivul auditat:
    pentru fiecare fisa utilizata se calculeaza punctajul obtinut, prin insumarea punctajelor acordate fiecarui indicator;
    in cazul in care in cadrul fisei utilizate exista indicatori care au fost notati cu „Neaplicabil”, trebuie recalculat si punctajul maxim posibil; punctajul maxim posibil pentru fisa respectiva va fi obtinut prin scaderea punctajelor maxime corespunzatoare indicatorilor notati cu „Neaplicabil”;
    valorile punctajelor obtinute si ale punctajelor maxime posibile pentru fiecare fisa utilizata se centralizeaza intr-un tabel care prezinta nivelul de securitate general pentru obiectivul auditat;
    nivelul de securitate reprezinta raportul dintre punctajul acordat si punctajul maxim posibil, raport exprimat procentual;
    nivelul de securitate general reprezinta raportul dintre total punctaj acordat si total punctaj maxim posibil.

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri