Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
FISE PRIVIND RISCURILE GENERALE SMM
Adaugat la data de 30.10.2012

… fac referire la prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si H.G. - urilor din domeniul s.s.m.
 
•    metoda cuprinde 17 fise de riscuri generale, care au fost modificate faţa de metoda elaborata de I.N.C.D.P.M. Bucuresti pentru asigurarea conformitatii cu legislatia nationala in vigoare in domeniul s.s.m.:
→    I - Iluminat;
→    II - Zgomot;
→    III - Vibratii;
→    IV - Ambianţa termica;
→    V - Agenti chimici;
→    VI - Agenti cancerigeni si mutageni;
→    VII - Agenti biologici;
→    VIII - Ventilare industriala;
→    IX - Echipamente de munca;
→    X - Amenajarea locului de munca;
→    XI - Amenajarea spatiilor de lucru;
→    XII - Incendii si explozii;
→    XIII - Electrosecuritate;
→    XIV - Sarcinile de munca;
→    XV - Circulatie, riscuri orizontale si verticale;
→    XVI - Protectia colectiva si individuala;
→    XVII - Organizarea primului ajutor.

    FISE PRIVIND RISCURILE SPECIFICE:

•    fac referire la prevederi ale instructiunilor proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca.

    FISE PRIVIND MANAGEMENTUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCǍ LA NIVELUL UNITATII

•    au la baza prevederi ale  Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si au ca scop evaluarea gradului in care angajatorul isi indeplineste obligatiile care-i revin in domeniul managementului s.s.m., conform legislatiei in vigoare;

•    se axeaza pe 5 obiective de baza:
→    implicarea conducerii fisa A);
→    strategie, planuri, proceduri fisa B);
→    consultarea angajatilor fisa C);
→    identificarea, evaluarea si prevenirea riscurilor fisa D);
→    instruirea, perfectionarea, formarea personalului si propaganda in domeniul s.s.m. fisa E).

STRUCTURA FISELOR SI
MODUL DE UTILIZARE


    STRUCTURA FISELOR:
•    fisele sunt concepute sub forma de check-list-uri liste de verificare) si sunt formate dintr-un numar de indicatori intrebari) care se refera la diferite aspecte ale riscului analizat sau modul in care sunt respectate prevederile din legislatie cu privire la acest risc;
•    toate fisele din cadrul metodei au aceeasi structura si cuprind urmatoarele informatii:
→    codul indicatorului, format din numarul  fisei si numarul de ordine al indicatorului in cadrul fisei;
→    textul indicatorului;
→    modalitatea de verificare a indicatorului respectiv;
→    punctajul maxim care poate fi acordat indicatorului;
→    punctajul acordat.

    MODUL DE UTILIZARE:
•    dovezile auditului reprezinta totalitatea informatiilor care se evalueaza in raport cu criteriile de audit; modalitatile prin care pot fi culese informatiile pe baza carora se apreciaza un indicator sunt:
→    D: prin analiza documentelor relevante;
→    I: prin interviuri cu angajatii care desfasoara activitatea la care se refera indicatorul  analizat  si  cu  cei  care  au  responsabilitati   privind   aceasta activitate, de la toate nivelurile;
→    O: prin observare directa de catre  echipa de auditori a activitatii desfasurate.


•    sistemul de notare:
→    5 puncte pentru indicatorii mai putin importanti;
→    10 puncte pentru indicatorii de importanţa medie;
→    15 puncte pentru indicatorii importanti;
→    20 puncte pentru indicatorii foarte importanti;
→    in cazul in care in cadrul unei fise analizate exista indicatori care nu au relevanţa, tinând seama de conditiile specifice obiectivului auditat, la rubrica prevazuta pentru inscrierea punctajului acordat se va face precizarea „Neaplicabil”.
•    constatarile auditului se obtin prin evaluarea dovezilor auditului in raport cu criteriile de audit si cuprind doua categorii de rezultate:
→    identificarea eventualelor observatii si/sau neconformitati in raport  cu criteriile de audit si identificarea masurilor corective/preventive;
→    determinarea nivelului de securitate al obiectivului auditat.
•    documente rezultate:
a.    auditarea de conformitate a locurilor de munca
→    raportul de actiuni corective/preventive – contine observatiile si neconformitatile identificate pentru fiecare obiectiv auditat.

→    tabelul care prezinta nivelul de securitate general pentru obiectivul auditat:
    pentru fiecare fisa utilizata se calculeaza punctajul obtinut, prin insumarea punctajelor acordate fiecarui indicator;
    in cazul in care in cadrul fisei utilizate exista indicatori care au fost notati cu „Neaplicabil”, trebuie recalculat si punctajul maxim posibil; punctajul maxim posibil pentru fisa respectiva va fi obtinut prin scaderea punctajelor maxime corespunzatoare indicatorilor notati cu „Neaplicabil”;
    valorile punctajelor obtinute si ale punctajelor maxime posibile pentru fiecare fisa utilizata se centralizeaza intr-un tabel care prezinta nivelul de securitate general pentru obiectivul auditat;
    nivelul de securitate reprezinta raportul dintre punctajul acordat si punctajul maxim posibil, raport exprimat procentual;
    nivelul de securitate general reprezinta raportul dintre total punctaj acordat si total punctaj maxim posibil.

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri