Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Elemente strict necesare si de care un auditor trebuie sa tina seama atunci cand stabileste conformitatea cu cap. 7.6. din SR EN ISO 9001:2008
Adaugat la data de 27.10.2012

I. DOCUMENTE DE REFERINTA PENTRU ACTIVITATEA DE METROLOGIE
 
Aceste documente pot fi structurate in doua mari categorii dupa cum urmeaza:
 
I.1. DOCUMENTE DE REFERINTA IN DOMENIUL REGLEMENTAT
 
Cele mai importante reglementari sunt prezentate in continuare:
 
- Regulamentul CE nr. 764/2008 (al Parlamentului European si al Consiliului) de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice nationale pentru produsele comercializate in mod legal in alt stat membru si de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE
 
- OG nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificarile si completarile ulterioare
 
- HG nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea BRML (Biroul Roman de Metrologie Legala)
   
- HG nr. 1660/2005 privind aprobarea unor instructiuni de metrologie legala (IML 1 … 7)
 
- Norme de metrologie legala (aprobate prin ordin al directorului general al BRML si publicate in Monitorul Oficial)
 
- HG nr. 712/2009 privind aprobarea Listei de tarife pentru lucrarile efectuate de BRML
 
- HG nr. 617/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere in functiune a aparatelor de cantarit cu functionare neautomata
 
- HG nr. 264/2006 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere in functiune a mijloacelor de masurare
 
- HG nr. 755/2004 pentru aprobarea unitatilor de masura legale
 
- Ordinul nr. 48/2010 al directorului general al BRML pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal LO-2010, cu modificarile si completarile ulterioare
 
Reglementarile precizate anterior stabilesc un cadru legal unitar atat pentru introducerea pe piata si punerea in functiune a echipamentelor de masurare cat si pentru efectuarea verificarilor metrologice initiale/periodice.
 
Nota: lista nu este exhaustiva. Pot fi luate in considerare si alte reglementari, functie de specificul activitatii operatorului economic. Lista reglementarilor in vigoare, aplicabile in domeniul metrologiei legale, poate fi consultata la adresa http://www.brml.ro/legislatie.
 
I.2. DOCUMENTE DE REFERINTA IN DOMENIUL NEREGLEMENTAT/VOLUNTAR
 
In domeniul voluntar numarul si diversitatea documentelor de referinta este mare. De regula aceste documente de referinta sunt standarde (nationale/internationale) de metoda sau norme tehnice care stabilesc conditiile in care se desfasoara activitatea de etalonare. De asemenea pot fi luate in calcul ghidurile/publicatiile elaborate de institutii reprezentative in domeniu.
Ca surse de informare deosebit de utile pot fi precizate urmatoarele adrese de web:
www.european-accreditation.org (European co-operation for Accreditation)
www.euramet.org (European Association of National Metrology Institutes)
www.oiml.org (Organisation Internationale de Metrologie Legale)
 
II. ASIGURAREA TRASABILITATII REZULTATELOR MASURARILOR
 
Se realizeaza prin:
   
Verificare metrologica
 
Modalitate de control metrologic legal, alta decat aprobarea de model, prin care se constata si se confirma ca mijlocul de masurare indeplineste cerintele prevazute in reglementarile de metrologie legala (de regula norme de metrologie legala - NML); termenul "verificare metrologica" este specific numai mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal (definitie conform anexei 1 la OG nr. 20/1992).
Conform prevederilor legale verificarile metrologice sunt efectuate de catre laboratoare din structura BRML sau de catre laboratoare autorizate de BRML. Competenta acestor laboratoare este specificata in anexa la autorizatia emisa de BRML.
 
Etalonare
 
Ansamblu de operatii care stabilesc, in conditii specificate, relatia dintre valorile unei marimi indicate de un aparat de masurat ori un sistem de masurare sau dintre valorile reprezentate de o masura ori un material de referinta si valorile corespunzatoare realizate cu etaloane; operatiile de etalonare se aplica atat mijloacelor de masurare etalon, cat si celor de lucru (definitie conform anexei 1 la OG nr. 20/1992).
Pentru a fi de incredere etalonarea trebuie sa fi efectuata de:
- laboratoare apartinand INM (Institut National de Metrologie) cu competente recunoscute (competenta recunoscuta inseamna CMC = Calibration and Measurement Capabilities – capabilitate in masurare si etalonare),
- laboratoare acreditate,
- laboratoare care pot sa demonstreze competenta, capabilitate de masurare si trasabilitate.
Competentele recunoscute ale laboratoarelor apartinand INM pot fi accesate la http://www.bipm.org la sectiunea CIPM-MRA.
Competenta unui laborator respectiv statutul sau de acreditat pot fi stabilite consultand site-ul organismului de acreditare RENAR.
 
III.MARCAJE APLICATE
 
III.1. Marcaje aplicate in conformitate cu prevederile directivelor europene
 
Aceste marcaje au rolul de a atesta conformitatea echipamentului de masurare cu directiva europeana aplicabila. Pentru ca un echipament de masurare sa poata fi introdus pe piata si pus in functiune trebuie sa aiba aplicate:
- marcajul CE,
- marcajul de verificare metrologica (litera M aplicata pe un sticker de culoare verde avand dimensiunile impuse de directiva aplicabila)
Detalii privind aplicarea marcajelor sunt precizate in directivele europene aplicabile
 
Nota: legislatia europeana prevede aplicarea unui singur marcaj CE in cazul in care echipamentul de masurare este conform cu prevederile mai multor directive europene.
 
III.2. Marcaje aplicate in conformitate cu prevederile legislatiei nationale
Aceste marcaje au rolul de a atesta conformitatea echipamentului de masurare cu norma de metrologie legala aplicabila. Pentru ca echipamentul de masurare sa poata fi utilizat in conditiile respectarii legii trebuie sa aiba aplicate:
- marcajul aprobarii de model, acolo unde este aplicabil (a se vedea prevederile Ordinul nr. 48/2010 al directorului general al BRML),
- marcajul de verificare metrologica.
In plus echipamentul de masurare trebuie sa fie insotit de buletinul de verificare metrologica (document care atesta legalitatea echipamentului de masurare). Detalii privind modul de aplicare a marcajelor sunt precizate in HG nr. 1660/2005 privind aprobarea unor instructiuni de metrologie legala (IML 1 … 7).
 
 
III.3. Marcaje aplicate in urma efectuarii etalonarilor
 
Sunt cazuri in care, in urma etalonarilor, se aplica marcaje cu scopul de a proteja echipamentul de masurare impotriva ajustarilor/reglajelor ulterioare. De ex: aplicarea unui marcaj pe un sigiliu care impiedica accesul la surubul care permite reglarea factorului de calibrare la un traductor de debit.
 
IV. IDENTIFICAREA ECHIPAMENTELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE
 
Echipamentele de masurare trebuie, in conditiile in care dimensiunile o permit, sa fie identificate prin etichetare. Eticheta trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
- denumirea echipamentului de masurare,
- denumirea producatorului,
- tipul,
- seria,
- clasa de exactitate.
De asemenea trebuie sa fie utilizate etichete care sa permita atat identificarea starii tehnice (verificat/etalonat) a echipamentului utilizat cat si valabilitatea verificarii/etalonarii.
 
V. INREGISTRARI ASOCIATE ECHIPAMENTELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE
 
Pentru a demonstra un control adecvat asupra echipamentelor de masurare si monitorizare (EMM) operatorul economic trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte:
- planificarea EMM la etalonare/verificare metrologica,
- planificarea EMM pentru reparatii/revizii tehnice,
- interventiile efectuate asupra EMM (de ex: etalonari, verificari, reparatii, diagrama comportarii in timp pentru etaloane).
 
VI. TRATAREA ECHIPAMENTULUI DE MASURARE NECONFORM
 
In cazul in care in timpul auditului sunt identificate EMM neconforme trebuie, cel putin:
- sa se identifice activitatile in care EMM au fost implicate,
-  sa se identifice inregistrarile care contin rezultate ale masurarilor obtinute cu ajutorul acestor EMM,
-          sa se verifice daca mai exista si alte EMM neconforme si care sunt aspectele sistematice care se manifesta (EMM care nu sunt etalonate/verificate, EMM care nu sunt etichetate, EMM care desi au documente insotitoare adecvate au o stare tehnica necorespunzatoare etc).


Sursa: Syscert

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri