Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Diagnostificarea intreprinderilor in dificultate economica. Strategii si politici de redresare si dinamizare a activitatii
Adaugat la data de 30.10.2012

Autor: Constantin Barbulescu
Nr. de pagini: 320
Format 14x20 cm
Pret de lista: 18 Lei ( TVA inclus)
Discount : 6%


CUPRINS
Prefata 13

Partea I
DIAGNOSTICAREA INTREPRINDERILOR IN DIFICULTATE ECONOMICA

CAPITOLUL 1
PROCESUL DE INTEGRARE EUROPEANA SI IMPACTUL ACESTUIA ASUPRA INTREPRINDERILOR DIN ROMANIA  17
1.1. Importanta si necesitatea cunoasterii de catre manageri a impactului asupra intreprinderilor a intrarii Romaniei in Piata comuna  17
1.2. Un mediu inconjurator nou creat intreprinderilor in perspectiva aderarii Romania la Uniunea Europeana. Problemele cu caracter orizontal si vertical de rezolvat.  19
1.3. Conditiile actuale ale realizarii Pietei comune care trebuie avute in vedere de Romania in procesul de aderare la Uniunea Europeana . 22
1.4. Miscari economice, strategii si politici care se manifesta in cadrul Comunitatii europene in vederea cresterii gradului de performanta a intreprinderilor in care este necesar sa se inscrie si intreprinderile din Romania . 23
     1.4.1. Strategii si obiective de realizat  23
     1.4.2. Miscari economice si politici de realizare a acestora in spatiul economic al Comunitatii europene  26
1.5. Conceptul de intreprindere europeana si indicatorii care il definesc  30

CAPITOLUL 2
NECESITATEA SI IMPORTANTA CUNOASTERII DIN TIMP DE CATRE CONDUCEREA INTREPRINDERII A SLABICIUNILOR ECONOMICO-FINANCIARE SI A SIMPTOMELOR PREMERGATOARE  33

CAPITOLUL 3
ESECUL UNEI FIRME SI CAUZELE PROBABILE CARE POT DETERMINA ACEST FENOMEN 37
3.1. Cauzele care pot determina esecul unei firme  37
3.2. Semnalele premergatoare procesului de falimentare a intreprinderii . 40
3.3. Etapele de degradare a activitatii si de devenire a unei intreprinderi vulnerabile  42
3.4. Constatarea procesului de degradare economica a activitatii intreprinderii prin folosirea analizei previzionale . 46

CAPITOLUL 4
SISTEMUL DE INDICATORI PENTRU EVALUAREA DE ANSAMBLU A ACTIVITATII ECONOMICE A INTREPRINDERII  49
4.1. Indicatorii evaluarii activitatii . 49
4.2. Rentabilitatea . 49
4.3. Profitabilitatea intreprinderii . 51
4.4. Productivitatea  52
4.5. Randamentul activelor  53
4.6. Eficacitatea  54
4.7. Competitivitatea  54

CAPITOLUL 5
DIAGNOSTICAREA DOMENIILOR DE ACTIVITATE IN VEDEREA EVIDENTIERII FACTORILOR SI A CAUZELOR CARE PROVOACA PROCESUL DE DEGRADARE ECONOMICA A INTREPRINDERII . 55
5.1. Importanta si necesitatea diagnosticarii pentru prevenirea sau evitarea procesului de degradare economica a activitatii intreprinderii  55
5.2. Diagnosticarea domeniului tehnic si de productie  58
5.3. Diagnosticul organizational-administrativ  60
5.4. Diagnosticul social al activitatii intreprinderii . 61
5.5. Diagnosticul comercial  63
5.6. Diagnosticarea situatiei financiare a intreprinderii  65
   5.6.1. Componentele diagnosticarii financiare  65
   5.6.2. Asigurarea lichiditatilor - cerinta de baza a evitarii esecului economic al intreprinderilor  69
    5.6.3. Folosirea unui sistem de indicatori pentru evaluarea practica a starii de sanatate financiara si a rentabilitatii unei intreprinderi  71
    5.6.4. Model de evaluare si interpretare a marimii indicatorilor rezultati dintr-un diagnostic al starii de sanatate a intreprinderii . 80

CAPITOLUL 6
MODELE POSIBILE DE FOLOSIT PENTRU EVALUAREA POTENTIALULUI DE VIABILITATE ECONOMICA SI MANAGERIALA A INTREPRINDERII 87
6.1. Consideratii generale . 87
6.2. Evaluarea situatiei intreprinderii folosind modelul criteriilor performantelor economico-manageriale. 87
       6.2.1. Prezentarea de ansamblu a modelului . 87
       6.2.2. Domeniile de evaluare a activitatii intreprinderii si criteriile de evaluare in cadrul fiecarui domeniu  88
6.3. Model de diagnosticare a puterii globale interne a firmei (PGIF) prin folosirea matricei de evaluare a factorilor interni. 101
6.4. Model de diagnosticare a mediului in care functioneaza firma. prin folosirea matricii de evaluare a factorilor externi. 104
6.5. Determinarea competitivitatii intreprinderii prin folosirea matricii profilului competitiv  105
6.6. Folosirea tehnicii analizei discriminante pentru semnalarea din timp a intreprinderilor in dificultate  106

Partea a II-a
STRATEGII SI POLITICI DE REDRESARE SI DE DINAMIZARE A ACTIVITATII

CAPITOLUL 7
ADOPTAREA DE CATRE INTREPRINDERILE ROMANESTI A UNOR STRATEGII ECONOMICE ADECVATE UNUI MEDIU CONCURENTIAL, DE TRANSFORMARE, REORIENTARE,
REDRESARE SAU REVITALIZARE – CONDITIE ESENTIALA DE RELANSARE SI DEZVOLTARE . 115
7.1. Necesitatea adoptarii unei strategii adecvate in raport cu situatia economica a intreprinderii  115
7.2. Strategii economice de redresare si de revitalizare a activitatii pentru intreprinderile romanesti . 119
7.3. Cerinte de baza ale trecerii de la starea de intreprindere in dificultate la cea de intreprindere performanta  122

CAPITOLUL 8
REDRESAREA ACTIVITATII ECONOMICE A INTREPRINDERII . 125
8.1. Evaluarea posibilitatilor de redresare  125
8.2. Activitatile procesului de redresare si de dinamizare a activitatii . 127
8.3. Strategia de redresare a intreprinderii. Orientari strategice si tactice si politici de aplicare a acestora . 129

CAPITOLUL 9
CAI SI DIRECTII DE REDRESARE SI DE DINAMIZARE A ACTIVITATII INTREPRINDERILOR AFLATE IN DIFICULTATE ECONOMICA . 137
9.1. Revitalizarea economica - cerinta de baza a eforturilor de redresare si de dinamizare a activitatii . 137
9.2. Fazele redresarii in functie de resursele disponibile 138

CAPITOLUL 10
PRODUSELE INTREPRINDERII IN CONCORDANTA CU CERINTELE IN CONTINUA SCHIMBARE A PIETELOR . 141
10.1. Inovarea produselor si modernizarea lor – conditie de baza a realizarii si modernizarii intreprinderilor  141
10.2. Politici de crestere a eficientei functiunii de productie . 144
10.3. Dezvoltarea unui nou produs in practica marilor firme  146
     10.3.1. Fazele principale ale procesului de dezvoltare a unui nou produs practicate de unele firme mari . 146
     10.3.2. Pregatirea materiala si organizatorica a dezvoltarii unui nou produs …… 150
10.4. Planificarea activitatilor de dezvoltare a produsului; folosirea programelor calendaristice de tip Gantt  151
10.5. Metode de apreciere economica a variantei tehnologice optime  152
     10.5.1. Importanta aprecierii economice a variantei tehnologice optime pentru fabricarea produselor; metode de folosit  152
      10.5.2. Metoda punctelor de echilibru  153
10.6. Cresterea competitivitatii produselor fabricate prin activitatea de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica  162
10.7. Fundamentarea activitatii productive pe baza metodelor de previziune – cerinta de baza in procesul de redresare si de dinamizare a activitatii intreprinderii . 165
     10.7.1. Clasificarea metodelor de previziune  165
     10.7.2. Metode folosite in mod curent pentru previziunea cererii  168
10.8. Asigurarea cresterii calitatii produselor in concordanta cu cerintele pietei ca factor de prim ordin in strategia de redresare si de dinamizare a activitatii intreprinderii . 172
    10.8.1. Asigurarea calitatii si gestiunea calitatii ca factori de ridicare a calitatii produselor  172
    10.8.2. Respectarea nivelelor internationale de certificare a calitatii produselor . 175
    10.8.3. Metode de control pentru asigurarea calitatii produselor  176
         10.8.3.1. Caracteristici de baza ale metodelor de control si domenii de aplicare  176
         10.8.3.2. Folosirea metodelor de control probabiliste . 177
         10.8.3.3. Mijloace care pot fi folosite pentru obtinerea. calitatii produselor . 183

CAPITOLUL 11
ORGANIZAREA TEHNICA SI DE PRODUCTIE SUPERIOARA – FACTOR DE TRECERE DE LA STADIUL DE INTREPRINDERE IN DIFICULTATE LA CEL DE INTREPRINDERE PERFORMANTA . 187
11.1. Rolul si importanta organizarii tehnice si de productie in procesul de trecere la stadiul de intreprindere performanta  187
11.2. Axele perfectionarii organizarii tehnice si de productie in vederea depasirii stadiului de intreprindere in dificultate economica  188
11.3. Folosirea optima a potentialului economic prin abordarea sistemica a activitatii  190
    11.3.1. Definirea conceptului de sistem de productie. Componentele acestuia  190
    11.3.2. Sisteme de productie cibernetice economico-sociale  192
        11.3.2.1. Abordarea moderna a intreprinderilor ca sisteme de productie cibernetice economico-sociale  192
        11.3.2.2. Metodologia proiectarii sistemelor de productie economico-sociale . 193
        11.3.2.3. Aspectele principale ale abordarii intreprinderii ca sistem de productie economico-social . 197
        11.3.2.4. Trasaturile intreprinderii abordata ca sistem de productie
economico-social  198
       11.3.2.5. Avantajele abordarii sistemice a intreprinderii fata de abordarea analitica. Considerarea intreprinderii ca un sistem aservit pietei  203
11.4. Folosirea sistemelor integrate de organizare procesuala in conditiile automatizarii productiei . 204
     11.4.1. Liniile tehnologice automatizate, sectiile si uzinele automatizate, forme eficiente de organizare a productiei 204
     11.4.2. Directii noi eficiente de organizare procesuala a productiei in conditiile automatizarii flexibile; folosirea microprocesoarelor, a robotilor si a inteligentei artificiale in sistemele de productie . 206
          11.4.2.1. Directii noi de organizare procesuala a productiei in conditiile automatizarii flexibile  206
          11.4.2.2. Eficienta economica a folosirii automatizarii flexibile in organizarea productiei  216
11.5. Cresterea potentialului sistemelor de organizare a productiei prin folosirea unor metode performante  217
    11.5.1. Importanta si necesitatea folosirii unor metode performante pentru cresterea potentialului sistemelor de organizare a productiei  217
    11.5.2. Metoda multiplelor zerouri  217
    11.5.3. Metoda OPT (Tehnologie optimizata de productie – Optimized Production Technology) . 219
    11.5.4. Simularea economica  221
    11.5.5. Metoda „Just in time“ (Tocmai la timp)  224
        11.5.5.1. Definirea metodei . 224
        11.5.5.2. Metoda „Just in time“ in cadrul sistemului de productie  224
        11.5.5.3. Cerintele aplicarii metoderi „Just in time“ fata de alte intreprinderi  225
11.5.6. Metoda Kanban . 228
    11.5.6.1. Prezentarea metodei . 228
    11.5.6.2. Reducerea stocurilor de productie prin folosirea metodelor Kanban si Just in time  230
11.5.7. Folosirea metodelor MRP (Planificarea resurselor necesare in fabricatie), MRPO (Metoda de reaprovizionare a productiei), MRP1 (Metoda de reglare a productiei) si MRP2 (Managementul resurselor de productie) in fundamentarea programelor de productie si aprovizionare 233
11.5.8. Modelul de structurare a organizarii productiei elaborat de Institutul National de Standarde si Tehnologie (NIST) din SUA  237
11.5.9. Metoda „Productia integrata cu calculatorul“ (Computer Integrated Manufacturing – CIM)  239
11.5.10. Folosirea metodei analizei valorii in proiectarea produselor . 243
11.5.11. Aplicarea metodologiei DFMA (Design for Manufacturing and Assembly – Proiectarea pentru Fabricare si Asamblare)  244
11.5.12. Metoda SMED (Single Minute Exchange of Die – Un singur minut de schimbare a seriei de fabricatie)  245
11.5.13. Metoda ABC . 246
11.5.14. Indicatorii de evaluare a eficacitatii organizarii tehnice si de productie  247


CAPITOLUL 12
REORGANIZAREA STRUCTURILOR DE CONDUCERE SI ORGANIZARE CA FACTOR DE REDRESARE SI DINAMIZARE A ACTIVITATII INTREPRINDERII  249
12.1. Necesitatea reorganizarii structurilor de conducere si organizare si a modului de aplicare a acestora in vederea redresarii si a dinamizarii activitatii intreprinderii . 249
12.2. Folosirea unor structuri de conducere si organizare capabile sa reactioneze eficient la impactul schimbarilor din mediul inconjurator . 250
12.3. Imbunatatirea sistemului de informare de gestiune si a proceselor de control . 258
12.4. Reconfigurarea intreprinderilor prin reengineering-ul de afaceri in vederea cresterii spectaculoase a performantelor  264
    12.4.1. Utilitatea aplicarii reengineering-ului pentru cresterea spectaculoasa a performantelor intreprinderilor  264
    12.4.2. Continutul conceptului de reengineering  265
    12.4.3. Conceptul de proces operational. Caracteristicile recurente ale acestuia.  268
    12.4.4. Folosirea tehnologiilor de informatizare – conditiile de baza a unui reengineering performant  271
    12.4.5. Organizarea si desfasurarea activitatii de concepere si punere in aplicare a reengineering-ului. Persoanele desemnate si modul de lucru pentru conceperea si realizarea lui.  273
    12.4.6. Eficienta economica a aplicarii reengineering-ului de afaceri  275

CAPITOLUL 13
IMBUNATATIREA ACTIVITATII IN DOMENIUL COMERCIAL – CONDITIE DE BAZA A REDRESARII SI RELANSARII ECONOMICE A INTREPRINDERII 279
13.1. Necesitatea aplicarii unor strategii si politici comerciale eficiente pentru redresarea si dinamizarea activitatii  279
13.2. Elaborarea unei strategii si a unor politici comerciale viabile  281
13.3. Imbunatatirea strategiei comerciale a intreprinderii si elaborarea unui marketing-mix performant  283
13.4. Perfectionarea mijloacelor de actiune comerciala  286
    13.4.1. Alegerea optima a politicii de distributie . 286
    13.4.2. Criterii de alegere a canalelor de distributie. Etapele demersului de alegere  288
    13.4.3. Imbunatatirea politicii de comunicare ca factor de dinamizare a activitatii comerciale  290
        13.4.3.1. Cresterea rolului comunicarii in cadrul strategiei comerciale  290
        13.4.3.2. Folosirea eficienta a publicitatii ca principal factor al politicii de comunicare  291
    13.4.4. Forta de vanzare a intreprinderii. Punerea in aplicare si gestiunea acesteia 294
     13.4.5. Organizarea si desfasurarea eficienta a controlului activitatii comerciale si finalitatea operatiilor de control . 294

CAPITOLUL 14
FOLOSIREA RATIONALA A POTENTIALULUI UMAN CA FACTOR DE CRESTERE A PERFORMANTELOR INTREPRINDERII . 297

CAPITOLUL 15
IMBUNATATIREA SITUATIEI FINANCIARE A INTREPRINDERII – OBIECTIV PRINCIPAL AL PROCESULUI DE REDRESARE SI DE DINAMIZARE  301
15.1. Restabilirea echilibrului financiar al intreprinderii – cerinta primordiala a imbunatatirii situatiei financiare a intreprinderii  301
15.2. Elaborarea rationala a planurilor financiare pentru sustinerea actiunilor de redresare si de dinamizare . 303

CAPITOLUL 16
URMARIREA EFICIENTA A PROCESULUI DE REDRESARE SI DE RELANSARE A ACTIVITATII INTREPRINDERII  305
INCHEIERE  311

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri