Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Definitii aplicabile in domeniul sanatatii si securitatii muncii
Adaugat la data de 30.10.2012

-Angajator: persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciucu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii.
 -Lucrator: persoana angajata de catre angajator, potrivit legii, inclusiv studentii,elevii in perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca, cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice.
 -Alti participanti la procesul de munca: persoane aflate in intreprindere si/sau  unitate, cu permisiunea angajatorului, in perioada de verificare prealabila a aptitudinilor   profesionale in vederea angajarii, persoane care presteaza activitati in folosul comunitatii sau activitati in regim de voluntariat, precum si someri pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala si persoane care nu au contract individual de munca incheiat in forma scrisa si pentru  care se poate face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba.
 -Reprezentant al lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si   sanatatii lucratorilor: persoana aleasa, selectata sau desemnata de lucratori, in conformitate cu prevederile legale, sa ii reprezinte pe acestia in ceea ce priveste problemele referitoare la protectia  securitatii si sanatatii lucratorilor in munca.
- Prevenire: ansamblul de dispozitii sau masuri luate ori prevazute in toate etapele procesului de munca, in scopul evitarii sau diminuarii riscurilor profesionale.
- Eveniment: accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data   disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane  angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune.
- Accident de munca: vatamarea violenta a organismului precum si intoxicatia acuta  profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de  serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice,  invaliditate ori deces.
- Boala profesionala: afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de munca;
- Echipament de munca: orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca.
- Echipament individual de protectie: orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest obiectiv.
- Loc de munca: locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat in cladirile  intreprinderii si/sau unitatii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii si/sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul desfasurarii activitatii.
- Pericol grav si iminent de accidentare: - situatia concreta, reala si actuala careia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produce un accident in orice moment.
- Stagiu de practica: instruirea cu caracter aplicativ, specifica meseriei sau specialitatii in care se pregatesc elevii, studentii, ucenicii, precum si somerii in perioada de reconversie profesionala
- Securitate si sanatate in munca: ansamblul de activitati institutionalizate avand ca  scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea vietii,  integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca.
- Incident periculos: evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria,  accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunctionalitatea unei activitati sau a unui  echipament de munca sau/si din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat  lucratorii, dar ar fi fost posibil sa aiba asemenea urmari si/sau a cauzat ori ar fi fost posibil sa produca pagube materiale.
- Serviciu intern de prevenire si protectie: totalitatea resurselor materiale si umane alocate pentru efectuarea activitatilor de prevenire si protectie in intreprindere si/sau unitate.
- Servicii externe: persoane juridice sau fizice din afara intreprinderii/unitatii, abilitate sa  presteze servicii de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, conform legii.
- Accident usor: eveniment care are drept consecinta leziuni superficiale care necesita numai acordarea primelor ingrijiri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai  mica de 3 zile.
- Boala legata de profesiune: Boala cu determinare multifactoriala, la care unii factori   determinanti sunt de natura profesionala.
- Comitet de securitate si sanatate in munca: Organul paritar constituit la nivelul   angajatorului, in vederea participarii si consultarii periodice in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
- Zone cu risc ridicat si specific: Acele zone din cadrul intreprinderii si/sau unitatii in care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinte grave,  ireversibile, respectiv deces sau invaliditate.
 -Accident care produce incapacitate temporara de munca (ITM): Accident care  produce incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice consecutive, confirmata   prin certificat medical.
 - Accident care produce invaliditate (INV): Accident care produce invaliditate  confirmata prin decizie de incadrare intr-un grad de invaliditate, emisa de organele medicale in   drept.
 - Accident mortal (D) :Accident in urma caruia se produce decesul accidentatului, confirmat imediat sau dupa un interval de timp, in baza unui act medico-legal.
- Accident colectiv: Accidentul in care au fost accidentate cel putin 3 persoane, in  acelasi timp si din aceleasi cauze, in cadrul aceluiaai eveniment.
- Accident de munca de circulatie: Accident survenit in timpul circulatiei pe drumurile  publice sau generat de traficul rutier, daca persoana vatamata se afla in indeplinirea indatoririlor  de serviciu.
 - Accident de munca de traseu:
    a) accident survenit in timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu  si invers si care a antrenat vatamarea sau decesul;
    b) accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masa in locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde ia masa si invers, si care a antrenat vatamarea sau decesul;
    c) accident survenit pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde isi iincaseaza salariul si invers si care a antrenat vatamarea sau decesul.
-Accident in afara muncii:Accident care nu indeplineste conditiile accidentului de munca
 - Invaliditate: Pierdere partiala sau totala a capacitatii de munca, confirmata prin decizie   de incadrare intr-un grad de invaliditate, emisa de organele medicale in drept.
 - Invaliditate evidenta: Pierdere a capacitatii de munca datorata unor vatamari  evidente, cum ar fi un brat smuls din umar, produse in urma unui eveniment, pana la emiterea deciziei de incadrare intr-un grad de invaliditate de catre organele medicale in drept.
-  Intoxicatie acuta profesionala:  Stare patologica aparuta brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de munca.
- Indatoriri de serviciu: Sarcini profesionale stabilite in: contractul individual de  munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare, fisa postului, deciziile  scrise, dispozitiile scrise ori verbale ale conducatorului direct sau ale sefilor ierarhici ai acestuia.
  -Raportare a bolilor profesionale: Procedura prin care se transmit informatii referitoare la bolile profesionale declarate potrivit legii la Centrul national de coordonare metodologica si informare privind bolile profesionale si la Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii Bucuresti.
- Comunicare: Procedura prin care angajatorul comunica producerea unui eveniment, de indata, autoritatilor.
- Evidenta: Mijloacele si modalitatile de pastrare a informatiilor referitoare la evenimentele produse.
 - Cercetare a bolilor profesionale:  Procedura efectuata in mod sistematic, cu scopul de a stabili caracterul de profesionalitate a bolii semnalate.
- Semnalare a bolilor profesionale: Procedura prin care se indica pentru prima oara faptul ca o boala ar putea fi profesionala.

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri