Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Apararea impotriva incendiilor
Adaugat la data de 31.10.2012

Cateva comentarii  in conformitate cu prevederile Legii  nr. 307 din 2006, ale Ordinul ministrului administratiei si internelor  nr. 163/28.02.2007 si in baza Legii nr. 31 din 1990
 
In conformitate cu prevederile art. 19, lit.a, art.26,27 din Legea nr. 307/12.07.2006  privind apararea impotriva incendiilor, si ale Legii 481/2004 privind Protectia Civila, republicata;
tinand cont si de prevederile art. 5 , 9 si 17, din Normele Generale privind apararea impotriva incendiilor, aprobate prin ordinul ministrului administratiei si internelor  nr. 163/28.02.2007, in baza Legii nr. 31 din 1990, managementul organizatiei  trebuie sa asigure realizarea urmatoarelor activitati:
 
1.Se desemneze un cadru tehnic cu atributii in domeniul de prevenirii si stingerii incendiului si in domeniul situatiilor de urgenta, care va indeplini atributii privind organizarea, coordonarea, punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor si in domeniul situatiilor de urgenta.
 
2. Cadrul tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiului si are, pe langa obligatiile prevazute in Legea nr. 307/2006 art. 27 si urmatoarele atributii:
a. executa instruirea personalului din subordine in domeniul situatiilor de urgenta, conform cu procedurile stabilite ;
b.pastreaza documentele de aparare impotriva incendiilor, procesele verbale de control, ordinele, deciziile si programele de masuri referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor adoptate de conducerea societatii, fisele si tematicile de instruire a salariatilor etc.
c.propune completarea dotarii cu mijloace de prima interventie si ia masuri pentru verificarea, intretinerea sau inlocuirea celor degradate;
d.intocmeste rapoartele de analiza a capacitatii de aparare impotriva incendiilor, facand propuneri pentru inlaturarea neajunsurilor si imbunatatirea acestei activitati;
e.acorda asistenta tehnica de specialitate pentru indeplinirea atributiilor functionale, sefilor/ conducatorilor locurilor de munca si responsabililor cu activitatea de prevenire si stingerea incendiilor.
f. studiaza si isi insuseste prevederile actelor normative care reglementeaza activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;
g. intocmeste, actualizeaza si completeaza proiectele actelor de autoritate, documentele si evidentele specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor, le prezinta spre aprobare si le aduce la cunostinta salariatilor ;
h. studiaza si identifica pericolele de incendiu, stabileste masurile de remediere a deficientelor constatate cu termene si responsabilitati concrete;
i. verifica stadiul de indeplinire a masurilor stabilite la controalele anterioare proprii precum si a celor stabilite de organele de control ale Inspectoratului pentru situatii de urgenta, care au termene scadente;
j. executa controale privind respectarea masurilor si regulilor de aparare impotriva incendiilor si in domeniul situatiilor de urgenta, ia masuri pentru inlaturarea neregulilor constatate ;
participa la controalele efectuate de organele de control ale Inspectoratului pentru situatii de urgenta, insoteste si pune la dispozitia acestora documentele de prevenire si stingere a incendiilor prin care se stabileste modul de organizare privind apararea impotriva incendiilor;
 
3.  In caz de incendiu sau alte situatii de urgenta au urmatoarele atributii:
-  informeaza functiile responsabile despre evenimentul produs;
- coordoneaza actiunea echipelor de interventie de pe locul de munca pentru stingerea incendiilor sau dupa caz pentru inlaturarea urmarilor provocate de calamitatile naturale;
- anunta sau cheama in sprijin, dupa caz, serviciile publice profesioniste pentru situatii de urgenta ;
- intampina, cand este cazul, fortele de interventie sosite in sprijin, le prezinta situatia si colaboreaza pentru inlaturarea urmarilor evenimentului negativ;
 
4.  In cazul unor activitati de constructia, modernizare de noi obiective, cadru tehnic cu atributii in domeniul de prevenirii si stingerii incendiului si in domeniul situatiilor de urgenta are urmatoarele obligatii:
-  urmareste si verifica cuprinderea in proiecte a masurilor de aparare impotriva incendiilor prevazute in norme sau necesare protectiei personalului si constructiei;
-   participa la sedintele de avizare prezentand observatii si propuneri pentru completarea documentatiilor;
-   urmaresc ca , la contractarea unor instalatii sau utilaje noi, sa ceara asigurarea tuturor masurilor de aparare impotriva incendiilor, prevazute de normele in vigoare;
-   participa, la receptia obiectivelor noi, sesizand, daca este cazul, lipsa  sau insuficienta unor masuri de aparare impotriva incendiilor.

ALTE STIRI
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri