Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Termenele de declarare a obligatiilor la Fondul pentru mediu – Extras din Ordinul nr. 1477 din 2010
Adaugat la data de 15.02.2012

1. lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) o contributie de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrarii, obtinute de catre generatorul deseurilor, respectiv detinatorul bunurilor destinate dezmembrarii, persoana fizica sau juridica. Sumele se retin prin stopaj la sursa de catre operatorii economici care desfasoara activitati de colectare si/sau valorificare a deseurilor, care au obligatia sa le vireze la Fondul pentru mediu;
b) taxele pentru emisiile de poluanti in atmosfera, datorate de operatorii economici detinatori de surse stationare a caror utilizare afecteaza factorii de mediu, in cuantumul prevazut in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piata nationala de catre operatorii economici;
d) o contributie de 2% din veniturile realizate din vanzarea masei lemnoase si/sau a materialelor lemnoase obtinute de catre administratorul, respectiv proprietarul padurii, cu exceptia lemnelor de foc, arborilor si arbustilor ornamentali, pomilor de Craciun, rachitei si puietilor;
 
2. lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat activitatea, pentru:
a) cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala si cantitatile valorificate, in vederea stabilirii
diferentei dintre obiectivul anual de realizat, prevazut de legislatia privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, si cel efectiv realizat. Declaratiile se completeaza si se depun/transmit de catre operatorii economici responsabili;
b) cantitatile de anvelope noi si/sau uzate introduse pe piata nationala si cantitatile gestionate, pentru stabilirea diferentei dintre obiectivul anual de realizat, prevazut de legislatia privind gestionarea anvelopelor uzate, si cel efectiv realizat. Declaratiile se completeaza si se depun/transmit de catre operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii;
c) cantitatile de uleiuri, introduse pe piata nationala si cantitatile de uleiuri uzate gestionate, pentru stabilirea diferentei dintre cantitatile corespunzatoare obligatiilor anuale de gestionare prevazute in legislatia in vigoare si cantitatile de uleiuri uzate gestionate. Declaratiile se completeaza si se depun/transmit de catre operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de produse;
 
3. trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului in care s-a desfasurat activitatea,pentru obligatiile de plata reprezentand:
- ecotaxa, in valoare de 0,1 lei/bucata, aplicata pungilor si sacoselor pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obtinute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, incasata de la operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidentiaza distinct pe documentele de vanzare, iar valoarea acesteia se afiseaza vizibil la punctul de
vanzare, in vederea informarii consumatorilor finali;
 
4. anual, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru obligatiile de plata aferente anului precedent, reprezentand:
a) taxele incasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile, in limitele prevazute in anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) contributia de 2 lei/kg, datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala ambalaje de desfacere si bunuri ambalate, pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare obiectivelor de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare prevazute in anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cantitatile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si valorificate prin reciclare;
c) contributia de 2 lei/kg anvelopa, datorata de operatorii economici care introduc pe piata nationala anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii, pentru diferenta dintre cantitatile de anvelope corespunzatoare obligatiilor anuale de gestionare prevazute in legislatia in vigoare si cantitatile efectiv gestionate;
d) contributia de 3% din suma care se incaseaza anual pentru gestionarea fondurilor de vanatoare, platita de catre gestionarii fondurilor de vanatoare;
e) contributia de 100 lei/tona, datorata de unitatile administrativ-teritoriale incepand cu data de 1 iulie 2010, in cazul neindeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitatilor de deseuri municipale si asimilabile, colectate si trimise spre depozitare, plata facandu-se pentru diferenta dintre cantitatea corespunzatoare obiectivului anual de diminuare si cantitatea corespunzatoare obiectivului efectiv realizat prin activitati specifice de colectare selectiva si valorificare;
f) taxa de 2 lei/l, aplicata uleiurilor care fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, datorata incepand cu data de 1 ianuarie 2011 de catre operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de produse, pentru diferenta dintre cantitatile corespunzatoare obligatiilor anuale de gestionare prevazute in anexa nr. 4 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cantitatile de uleiuri uzate gestionate. Depunerea sau transmiterea Declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu se realizeaza de contribuabilii persoane juridice, cumulat, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru activitatea entitatilor fara personalitate juridica ale acesteia.
Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificativa se depune in original, la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu, sau se comunica cu confirmare de primire de catre persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la Fondul pentru mediu, numai insotita de adresa si documente justificative din care sa rezulte corectitudinea datelor inscrise in declaratia rectificativa.
Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificativa nu se transmite in format electronic.
Dupa data inceperii inspectiei fiscale nu se depun si nu se inregistreaza declaratii privind obligatiile la Fondul pentru mediu si declaratii privind obligatiile la Fondul pentru mediu rectificative aferente perioadelor supuse inspectiei fiscale.

ALTE RESURSE
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri