Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Recenzie - Managementul obiect de audit intern
Adaugat la data de 10.05.2010

Managementul obiect de audit intern.
Sinteze metodologico-teoretice, proceduri utilizate si aplicatii.
 
O carte practica care se adreseaza specialistilor interesati de aprofundarea modului de desfasurare a auditului intern si de perfectionarea in acest domeniu.

Editura: Economica
Coordonatori: Vasile Zecheru, Marian Nastase 
Nr. pagini: 556
Format: 19 x 27 (cm)
ISBN  973 – 709 – 208- 2
Pret: 39 lei (TVA inclus)

Modalitati de plata: Ordin de plata sau ramburs (la predarea coletului) 
Termen de livrare: 1-4 zile, in functie de modalitate de livrare agreata (Fan Courier sau Posta Romana).
Taxa de livrare: 6-18 lei (tva inclus) in functie de modalitatile de plata si livare.
 
Intermanagement Consulting S.R.L.
Bucuresti, Sector 1, Strada Iani Buzoiani nr. 3, Bloc. 16, Sc. A, Et. 2
           Tel: 021 224 59 55 (Romtelecom)
                  0311 02 24 08 (UPC)
                  0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 021 224 59 55 (Romtelecom)
Email: info@intermanagement.eu

Cuprinsul lucrarii:

Cuvant-inainte  9
Partea I – AUDITAREA INTERNA
Capitolul 1 – Reperele definitorii ale auditului intern  15
Auditul intern, demers calificat privind perfectionarea managementului  17
Functiile, caracteristicile si definirea auditului intern  19
Auditul intern comparativ cu expertiza, evaluarea si consultanta  35
Cadrul normativ specific privind auditul intern  42
Capitolul 2 – „Produsul” auditului intern  49
2.1. Raportul de audit intern 50
2.2. Constatarea, concluzia si recomandarea de audit intern 53
2.3. Intocmirea si comunicarea raportului de audit intern 66
2.4. Standardele de raportare in auditul intern  73
2.5. Cerinte esentiale privind raportarea  75
Capitolul 3 – ParticularitAtile metodologice ale auditArii managementului  81
3.1. Instrumentele/procedurile utilizabile in auditul managementului 85
3.2. Principalele instrumente aplicabile in auditul managementului  88
3.3. Principalele proceduri utilizabile in auditul managementului 101
3.4. Principiile generale de audit intern  114
3.5. Orizonturile cercetArii de audit intern 118
Capitolul 4 – Structura managementului ca domeniu auditabil  125
4.1. Principalele variante de reprezentare a managementului ca domeniu auditabil 127
4.2. Procesul si relatiile de management  142
4.3. Sistemul de management  150
4.4. Auditarea subsistemelor ce alcAtuiesc sistemulul de management  152
4.5. Evaluarea globalA a sistemului de management  167
Partea a II-a – AUDITUL PROCESULUI DE MANAGEMENT
Capitolul 5 – Previziunea  175
5.1. Elementele teoretice definitorii privind previziunea 177
5.2. Importanta previziunii pentru organizatie  178
5.3. Rationamentul previzional 180
5.4. Instrumentarul previzional  181
5.5. Rezultatele functiei de previziune 183
5.6. Auditul previziunii  186
Capitolul 6 – Organizarea, proces si sistem  205
6.1. Organizarea ca fenomen managerial 208
6.2. Stabilirea cadrului organizational  211
6.3. Documentele consacrate privind organizarea   214
6.4. Continutul auditArii organizArii  216
Capitolul 7 – Coordonarea 229
7.1. Definirea coordonArii 231
7.2. Componentele procesului de comunicare  232
7.3. Tipuri de comunicatii  236
6 Managementul, „obiect” de audit intern
7.4. Retele de comunicatii  239
7.5. Bariere in calea comunicArii  241
7.6. Tehnici de amplificare a eficacitAtii comunicArii - 243
7.7. Continutul auditArii coordonArii 246
Capitolul 8 – Leadership si antrenare  257
8.1. Factori ce determinA manifestarea leadership-ului- 259
8.2. Definirea leadership-ului 260
8.3. Relatia dintre leadership si cultura organizationalA  261
8.4. Impactul viziunii liderilor asupra dezvoltArii unei culturi organizationale orientate
cAtre performantA  262
8.5. Integrarea valorilor in viziunea liderilor 263
8.6. Surse de putere in organizatie  264
8.7. Stiluri de leadership  266
8.8. Elementele culturale ce faciliteazA desfAsurarea activitAtilor eficiente 269
8.9. Leadership – aspecte cognitive si emotionale  271
8.10. Antrenarea 275
8.11. Teorii motivationale 277
8.12. Operatiunile auditului antrenArii  285
Capitolul 9 – Controlul intern  297
9.1. Conceptul de control intern  299
9.2. Caracteristicile/cerintele controlului intern   304
9.3. Tipologia actiunilor de control intern  305
9.4. Protagonistii controlului intern  308
9.5. Auditul control-evaluArii  310
9.6. Principiile specifice  312
Partea a III-a – AUDITUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT
Capitolul 10 – Sistemul metodologic  331
10.1. Managementul prin obiective  333
10.2. Managementul prin bugete 335
10.3. Managementul prin proiecte  336
10.4. Managementul pe produs  341
10.5. Delegarea 343
10.6. Metode de stimulare a creativitAtii  - 345
10.7. Auditarea si schimbarea culturii organizationale  348
Capitolul 11 – Sistemul decizional si decizia managerialA  375
11.1. Subsistemul decizional, parte a sistemului de management  377
11.2. Decizia ca esentA a procesului managerial 383
11.3. Algoritmul decizional  387
11.4. Factorii decizionali  390
11.5. Piramida decizionalA din cadrul organizatiei  392
11.6. Continutul auditArii subsistemului decizional  392
Capitolul 12 – Sistemul informational  405
12.1. Consideratii introductive 407
12.2. Tipuri de resurse organizationale   408
12.3. Componentele sistemului informational  408
12.4. Deficiente in functionarea sistemului informational  409
12.5. Valoarea informatiilor  410
12.6. Parametrii de calitate ai informatiilor  - 410
12.7. Principiile (re)proiectArii sistemului informational   411
12.8. Etapele (re)proiectArii sistemului informational  412
12.9. Tehnologiile informationale  417
7 Cuprins
Partea a IV-a – ALTE ABORDARI PRIVIND AUDITAREA MANAGEMENTULUI
Capitolul 13 – Managementul resurselor umane
13.1. Rolul managementului resurselor umane 431
13.2. ActivitAtile specifice managementului resurselor umane 432
Capitolul 14 – Cultura organizationalA 471
14.1. Definirea culturii organizationale 473
14.2. Determinantii culturii organizationale  475
14.3. Climatul organizational  480
14.4. Nivelurile culturii organizationale 480
14.5. Functiile culturii organizationale 482
14.6. ModalitAtile de manifestare a culturii organizationale  484
14.7. Cultura managerialA  489
14.8. Functiile culturii manageriale --- 490
14.9. Impactul culturii „electronice” bazate pe utilizarea calculatorului
asupra culturii organizationale 493
Capitolul 15 – Managementul schimbArii  505
15.1. Cauzele schimbArii  507
15.2. Formula pentru schimbare 509
15.3. Strategii pentru schimbare 510
15.4. Modele de schimbare organizationalA  511
15.5. Reactia la schimbare 528
15.6. Rezistenta la schimbare 528
15.7. Stiluri de influentA a personalului in procesele de schimbare 531
Capitolul 16 – Mediul ambiant al organizatiei    539
16.1. Mediul ambiant – consideratii teoretice si metodologice 541
16.2. Structura mediului ambiant  542
16.3. Relatiile organizatiei cu mediul sAu ambiant  544
16.4. Mediul international   548
16.5. Auditarea relatiilor organizatiei cu mediul sAu ambiant  548
LISTA FIGURILOR  557
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 558

Download Resurse
[PDF] Recenzie___Managementul_obiect_de_audit_intern.pdf | Download
ALTE RESURSE
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri