Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
RESPONSABILITATILE FACTORILOR IMPLICATI IN ACTIVITATEA DE ASIGURARE A CALITATII IN CONSTRUCTII
Adaugat la data de 11.11.2010

1.    Responsabili tehnici cu executia atestati
    Conform "Regulamentului de conducere si asigurare a calitatii" aprobat prin HGR nr. 261⁄1994, asigurarea calitatii executiei lucrarilor de constructii se face printr-un sistem propriu de calitate si responsabili tehnici cu executia atestati.
Conform "Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor", aprobat prin HGR nr. 925⁄1995, responsabilii tehnici cu executia atestati:
•    Sunt angajatii constructorului, cu contract de munca sau prin conventie civila, potrivit legii;
•    Se atesta pentru cerintele stabilite in lege numai pentru partea de constructii; pentru instalatiile aferente constructiilor, asigurarea calitatii executiei se face pin personal (instalatori) autorizat al antreprenorului;
•    Au urmatoarele atributii:
-    sa admita executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si detaliilor de   executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati;
-    sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei (P.C.), proiectele de organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a constructiilor;
-    sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund;
-    sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii programului de asigurare a calitatii;
-    sa opreasca executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si sa permita reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora;
-    sa propuna, sa instruiasca si sa urmareasca activitatea responsabililor CTC de lucrare.


2.    Compartimentul de asigurare a calitatii
Stabileste, propune spre aprobare conducerii societatii si urmareste realizarea planurilor de control de calitate .
Urmareste modul de realizare a circuitului international al documentelor si datelor referitoare la calitate si propune conducerii unitatii masuri de corectare sau imbunatatire atât a continutului cât si circuitului acestora in societate.
Analizeaza modul de realizare a actiunilor corective.
Analizeaza cauzele aparitiei neconformitatilor, defectelor sau rebuturilor si propune masuri pentru prevenirea reaparitiei acestora.
Propune conducerii unitatii elaborarea procedurilor necesare bunei functionari a sistemului calitatii, participa la realizarea lor sau, dupa caz, elaboreaza aceste proceduri.
Analizeaza daca conditiile organizatorice si tehnologice de productie corespund cu sistemul de calitate si face propuneri pentru corectare si imbunatatire.
Verifica modul de actualizare a documentatiei tehnice si a specificatiilor de executie.
Intocmeste, propune spre aprobare si pastreaza planurile si documentele de audit.

3.    Compartimentul de control tehnic al calitatii
Urmareste si verifica modul de indeplinire a sarcinilor referitoare la autocontrol si control ierarhic.
Efectueaza controalele prevazute in planurile de control de calitate.
Coordoneaza si verifica activitatea laboratorului de incercari (daca este cazul).
Propune spre aprobarea conducerii efectuarea de incercari pe baza de comanda, la laboratoarele autorizate, in cazul in care in cadrul unitatii nu sunt conditii sau dotari, necesare pentru realizarea unor incercari importante prevazute in planul de control de calitate sau in reglementarile tehnice in vigoare.
Urmareste modul de intocmire a actelor referitoare la calitatea lucrarilor.
Opreste lucrarile la care, urmare a controalelor ce se efectueaza, constata neconformitati grave de executie fata de proiect sau reglementarile tehnice.
Controleaza modul de efectuare a receptiei calitative a materiilor prime, materialelor, prefabricatelor, elementelor de constructii si⁄sau instalatii etc., primite de la furnizori sau puse la dispozitie de beneficiar⁄investitor.
Controleaza in mod sistematic, la toate obiectivele, toate fazele de executie care determina calitatea lucrarilor, conform planului de control de calitate.

4.    Controlul de stat in constructii
Constituie o componenta a sistemului calitatii din acest domeniu, sistem stabilit prin lege, prin care statul    exercita controlul in toate componentele acestuia in scopul prevenirii sau limitarii unor situatii ce pot apare la constructii si care pot pune in primejdie sau afecta negativ viata, sanatatea, mediul inconjurator, sau pot cauza pierderi materiale unor persoane, entitati sau societati, in parte sau in ansamblul ei.
Controlul de stat al calitatii in constructii se aplica constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie sau sursa de finantare conform "Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii", aprobat prin HGR nr. 272⁄1994, ordinului MLPAT nr. 8⁄N⁄1994 si HGR nr. 456⁄1994.

5.    Alti factori implicati in activitatea de asigurare a calitatii in constructii
In functie de specificul activitatii agentilor economici care executa lucrari de constructii in activitatea de asigurare a calitatii lucrarilor executate, mai pot fi implicati urmatorii factori:

a) Coordonator sudura
Agentii economici care au atestarea capabilitatii de a executa structuri sudate trebuie sa aiba personal calificat specializat in domeniul sudarii.
Responsabilitatile "Coordonatorului de sudura" sunt precizate in urmatoarele reglementari: S.R.EN 719⁄1995; sr en 287⁄1995; C 150⁄86; C 56⁄85; C228⁄1988.

b) Responsabilul cu metrologia
Asigurarea activitatii metrologice in constructii constituie o componenta a sistemului calitatii si se desfasoara in conformitate cu prevederile legale.
Agentii economici care utilizeaza mijloace de masurare in executarea lucrarilor de constructii de orice natura vor tine seama in activitatea metrologica de "Regulamentul privind asigurarea activitatii metrologice in constructii", aprobat prin HGR nr. 256⁄1994, unde sunt precizate principalele obligati ale responsabilului cu metrologia.

Download Resurse
[PDF] RESPONSABILITATILE_FACTORII_IMPLICATI_IN_ACTIVITATEA_DE_ASIGURARE_A_CALITATII_IN_CONSTRUCTII.pdf | Download
ALTE RESURSE
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri