Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Monitorizarea obiectivelor
Adaugat la data de 09.06.2010

CERINTE ISO 9001 :2000 COMENTATE

5.4. Planificare
5.4.1. Obiectivele calitatii
Referitor la modul de definire a obiectivelor calitatii standardul ISO 9001:2000 are ca cerinta pentru management necesitatea de a se asigura ca obiectivele calitatii, inclusiv acelea necesare pentru indeplinirea cerintelor referitoare la produs-serviciu, sunt stabilite pentru functiile relevante si la nivelurile relevante ale organizatiei. Obiectivele calitatii trebuie sa fie masurabile si in concordanta cu politica referitoare la calitate.
In anexa 1 este prezentata o matrice de monitorizare a obiectivelor. Obiectivele se impart in mai multe categorii:
-    obiective fundamentale (exprima directiile strategice urmarite de organizatie ex. castigarea unei cote de piata de 20% in urmatorii 5 ani);
-    obiective derivate de gradul 1 (se deduc din obiectivele fundamentale, in aceasta categorie intra obiectivele departamentale sau obiectivele pe functiuni ex. realizarea unei cifre de afaceri in anul 2007 de 2 mil. EUR);
-    obiective derivate de gradul 2 (se deduc din obiectivele derivate de gradul 1 , ex. realizarea unei campanii de promovare in trei reviste de specialitate, valoare campanie 35 000 EUR);
-    obiective specifice (sintetizeaza necesitatea realizarii unor actiuni care contribuie la realizarea obiectivelor derivate ex. stabilirea bugetului pentru relizarea machetelor de presa);
-    obiective individuale (se refera la obiective specifice ale persoanelor ex. volumul de vanzari/ reprezentant de vanzari).
Nivelul de detaliere a obiectivelor este stabilit de managementul organzatiei. Atunci cand aceste obiective sunt definite pentru subdivizini organizatorice mici si obiectivele sunt masurabile, stimulative sunt mult mai usor de monitorizat. ISO 9001: 2000, pct. 8.2.3. „Monitorizarea si masurarea proceselor”, prezinta cerinta ca organizatia sa aplice metode adecvate pentru monitorizarea si, acolo unde este aplicabil, masurarea proceselor sistemului de management al calitatii. Aceste metode trebuie sa demonstreze capabilitatea proceselor de a obtine rezultatele planificate. Atunci cand rezultatele planificate nu sunt obtinute, trebuie intreprinse corectii si actiuni corective, dupa cum este adecvat, pentru a se asigura conformitatea produsului. 
Cerintele privind definirea si monitorizarea obiectivelor intr-un sistem de management al calitatii se pot corela cu cerintele managementului prin obiective, conceput in SUA, in perioada postbelica, managementul prin obiective se foloseste in prezent in numeroase tari si este unul dintre sistemele de management cel mai frecvent folosite.
Literatura de specialitate atribuie paternitatea acestui concept specialistului american Peter Drucker, care, in 1954, il defineste ca pe o cale de a incuraja angajatii sa participe la stabilirea propriilor obiective, cat si a celor ale intregii organizatii.
La baza conceperii managementul prin obiective se afla urmatoarea premiza: eficacitatea unei organizatii depinde de intrepatrunderea obiectivelor sale cu obiectivele subsistemelor, ceea ce implica o corelare stransa a trinomului obiectiverezultaterecompense/ sanctiuni, care constituie elementul fundamental al implementarii si utilizarii acestui important instrument managerial.

Etapele implementarii managementului prin obiective.
Implementarea managementului prin obiective se realizeaza in mai multe etape:

- Stabilirea obiectivelor fundamentale. Este prima etapa destinata determinarii obiectivelor fundamentale ale organizatie, de a caror realizare depinde atat prezentul, cat mai ales viitorul acesteia. Derularea acestei etape se produce in procesul elaborarii programelor pe termen lung. Pentru a constitui un fundament pentru managementul prin obiective, obiectivele fundamentale, ca si celelalte categorii de obiective, trebuie sa fie masurabile, realiste, stimulative, mobilizatoare. Aceasta implica o temeinica fundamentare, o participare sustinuta la stabilirea lor din partea personalului, utilizand modalitati participative de management.

- Stabilirea obiectivelor derivate, specifice si individuale se face pe baza obiectivelor fundamentale. Fluxul informational al stabilirii obiectivelor incepe de la marketing catre productie, continuand cu celelalte activitati ale organizatiei, tinand cont de relatiile dintre ele. Gradul de defalcare a obiectivelor fundamentale conduce la doua ipostaze ale managementului prin obiective:
- “managementul prin obiective axat pe subdiviyiuni organizatorice mici (ex. echipe)” - caracterizat prin defalcarea sistemului de obiective pana la nivelul celor specifice;
- “managementul prin obiective axat pe individ” - obiectivele se stabilesc pana la nivel de post, respectiv obiective individuale.
In derularea acestei etape se folosesc pe scara larga dialogurile bilaterale si multilaterale dintre manageri si subordonati, ceea ce garanteaza realismul si caracterul stimulativ al obiectivelor.

- Elaborarea celorlalte componente ale managementului prin obiective   programele de actiuni, proceduri, tactici, calendarele de termene si bugetele  se realizeaza atat pentru ansamblul organizatiei, cat si pentru fiecare centru de cheltuieli si venituri. Stabilirea acestuia se efectueaza pe baza luarii in considerare a ierarhiei dintre diferitele categorii de obiective, a potentialului personalului disponibil si a celorlalte resurse existente in firma. Pentru ca elementele mentionate sa aiba un pronuntat caracter realist si motivational este necesara participarea intensa a intregului personal.

- Remodelarea subsistemelor decizional, informational si organizatoric in consens cu cerintele realizarii obiectivelor. In ceea ce priveste primul aspect, accentul cade asupra stabilirii principalelor decizii aferente fiecarui centru de cheltuieli si venituri, concomitent cu precizarea delegarilor necesare de sarcini, competente si responsabilitati.
Pe planul structurii organizatorice se are in vedere cu prioritate reconceperea de posturi si functii potrivit obiectivelor stabilite, ceea ce reclama modificari in descrierile de posturi si functii, regulamentul de organizare si functionare in organigrame.
Din punct de vedere informational, managementul prin obiective implica, de regula, trecerea intregului subsistem pe baza principiului abaterilor semnificative. In functie de aceasta se opereaza modificarile corespunzatoare in continutul informatiilor, in situatiile, fluxurile si procedurile informationale. Modificarile acestor componente ale sistemului de management al unitatii se efectueaza simultan, avand grija sa se asigure atat o functionalitate de tip sistemic intregii firme, cat si o suficienta autonomie operationala subdiviziunilor sale organizatorice. O data cu stabilirea modificarilor in plan structural, informational si decizional se definitiveaza instructiunile care stau la baza functionarii managementului pe baza de obiective.

- Monitorizarea realizarii obiectivelor  Fundamentul acestei etape este asigurat de mecanismul de conexiune inversa bazat pe transmiterea abaterilor semnificative insituit in perioada precedenta. Operativ, ori de cate ori situatia o reclama, se iau decizii cu caracter profilactic sau corectiv, astfel incat realizaea obiectivelor sa decurga cat mai aproape de ritmurile stabilite prin planul sau programul de activitate al firmei.

In ceea ce priveste coordonarea  realizarii obiectivelor este necesara o armonizare a deciziilor si actiunilor managerilor cu cele ale executantilor.
Urmarirea realizarii obiectivelor implica inregistrarea si transmiterea operativa a abaterilor de la cheltuielile planificate de o maniera selectiva. Instrumentarul managerial utilizat in acest sens poate fi tabloul de bord.

Evaluarea realizarii obiectivelor si recompensarea personalului. Este etapa finala in care se comensureaza rezultatele obtinute, se compara cu obiectivele planificate si se adopta conduita motivationala corespunzatoare (stimularea sau sanctionarea participantilor la realizarea acestor obiective). In functie de nivelul realizarilor se decide recompensarea individuala si colectiva si, in mod similar, sanctionarea celor implicati. Continutul etapei finale este hotarator din punct de vedere motivational, conditionand intr-o masura apreciabila modul si rezultatele utilizarii in continuare a managementului prin obiective.
Din cele prezentate a rezultat o anumita complexitatea a acestui sistem ce implica schimbarii sensibile in mentalitatea personalului. Tocmai de aceea, pentru a valorifica integral potentialul sau, este necesara o perioada relativ indelungata de functionare  potrivit unor specialisti  de minimum trei ani.

Avantajele si limitele implementarii managementului prin obiective

1.Avantajele managementului prin obiective
Utilizarea managementului prin obiective este determinata de numeroasele avantaje pe care le prezinta. Principalele avantaje constau in:
-  Asigura dimensionarea riguroasa a obiectivelor la nivelul organizarii procesuale si structurale;
-  Permite o structurare judicioasa a autoritatii si responsabilitatii pe niveluri ierarhice;
- Precizeaza mai clar rolul si locul fiecarei funtiuni/ subdiviziuni organizatorice, in realizarea obiectivelor fundamentale ale organizatiei;
- Permite promovarea unui sistem flexibil de cointeresare materiala, axat pe gradul de realizare a obiectivelor si gradul de participare a salariatilor la realizarea acestora;
- Asigura determinarea unor costuri reale, exacte la nivelul centrului de gestiune si, implicit, la nivelul produselor/ serviciilor, prin atenuarea sau eliminarea unor improvizatii din dimensionarea acestora, prin apelarea unor criterii de repartizare a cheltuielilor indirecte mult mai apropiate de locul si cauza aparitiei acestor categorii de cheltuieli;
- Asigura o armonizare a diverselor categorii de interese economice ale managerilor, salariatilor si actionarilor si o impulsionare a participarii acestora la realizarea obiectivelor;

2 Limitele managementului prin obiective
Utilizarea managementului prin obiective in firma este confruntata cu anumite limite:
- Dificultatea modificarii mentalitatii si comportamentului personalului de care depind rezultatele economice ale organizatiei;
- Dificultatea stabilirii obiectivelor individuale pentru toate categoriile de posturi, in special pentru posturile ocupate de personalul tehnic, economic, administrativ.

Rolul cel mai important in implementarea cu succes a managementului prin obiective il are managementul superior al organizatiei de a carei pricepere si consecventa depind, in ultima instanta, instituirea si mentinerea unui climat favorabil operationalizarii rationale a managementului prin obiective.
Concluzionand  cele prezentate mai sus managementul prin obiective este un sistem de management care stimuleaza implementarea unor practici care conduc la intarirea disciplinei si incurajarea asumarii responsabilitatii.

Download Resurse
[DOC] Monitorizarea_obiectivelor.doc | Download
ALTE RESURSE
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri