Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Marcajul de conformitate CE, Certificatul de conformitate EC, Declaratia de conformitate EC, extras din Hotararea Guvernului nr. 622 din 2004, privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii
Adaugat la data de 01.05.2014

4.1. Marcajul de conformitate CE 

– Marcajul CE trebuie sa respecte elementele de identificare prevazute in anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, republicata, cu modificarile ulterioare. 

– Marcajul CE trebuie sa fie urmat de numarul de identificare al organismului implicat in faza de control al productiei. 

Informatii asociate

Marcajul CE trebuie sa fie insotit de urmatoarele informatii:

a) numele sau marca de identificare a producatorului;

b) ultimele doua cifre ale anului in care a fost aplicat marcajul;

c) numarul Certificatului de conformitate EC, daca e cazul;

d) indicatii pentru identificarea caracteristicilor produsului pe baza specificatiilor tehnice;

e) indicativele directivelor comunitare aplicate. 

4.2. Certificatul de conformitate EC

Certificatul de conformitate EC trebuie sa contina in special urmatoarele:

a) numele si adresa organismului de certificare;

b) numele si adresa producatorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia;

c) descrierea produsului, precizand tipul, identificarea, utilizarea etc.;

d) specificatiile tehnice cu care este conform produsul;

e) conditiile particulare de utilizare a produsului;

f) numarul Certificatului;

g) conditiile si perioada de valabilitate a Certificatului, dupa caz;

h) numele si functia persoanei abilitate sa semneze Certificatul. 

4.3. Declaratia de conformitate EC

Declaratia de conformitate EC trebuie sa contina in special urmatoarele:

a) numele si adresa producatorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia, stabilit pe teritoriul Uniunii Europene;

b) descrierea produsului, precizand tipul, identificarea, utilizarea etc.;

c) specificatiile tehnice cu care este conform produsul;

d) conditiile particulare de utilizare a produsului;

e) numele si adresa organismului notificat, daca e cazul;

f) numele si functia persoanei abilitate sa semneze Declaratia in numele producatorului sau al reprezentantului autorizat al acestuia. 

4.4. Certificatul si declaratia de conformitate trebuie prezentate in limba sau limbile oficiale ale statului membru al Uniunii Europene in care produsul urmeaza a fi folosit. 

 

ALTE RESURSE
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri