Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Implementarea Sistemelor adecvate de Management pentru Protectia Naturii
Adaugat la data de 15.06.2010

Data limita de transmitere a proiectelor: 25 ianuarie 2010.
Finantator: Fondul European de Dezvoltare Regionala - FEDR
 
Obiective
Aceasta axa prioritara are ca obiective conservarea diversitatii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de flora si fauna salbatica, precum si asigurarea unui management eficient al ariilor naturale protejate si, in special al retelei ecologice Natura 2000.

Finantarea masurilor pentru atingerea acestor obiective se asigura din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala) si de la bugetul de stat.

Solicitanti eligibili
Solicitantul face parte din urmatoarele categorii:
- Autoritati publice locale (Consilii locale reprezentate prin Primar, Consilii Judetene reprezentate prin Presedinte);
- Organizatii neguvernamentale (Asociatii si Fundatii), care sa aiba prevazut in actul constitutiv atributii de protectia mediului si/sau protectia naturii si care sa fie constituite in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale inregistrate in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania;
- Administratorii si custozii ariilor naturale protejate care au personalitate juridica proprie;
- APM-uri, ARPM-uri, ANPM, MMDD - Directia Protectia Naturii, Biodiversitate si Biosecuritate, ANAP;
- Institute de cercetare, universitati, muzee.


Activitati eligibile
In cadrul acestei axe prioritare se acorda sprijin financiar pentru elaborarea, revizuirea si implementarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate, cu prioritate pentru Siturile de Importanta Comunitara si Ariile de Protectie Speciala Avifaunistica.

Se vor finanta actiuni privind delimitarea in teren si zonarea interna a ariilor naturale protejate conform legislatiei in vigoare, inventariere (caracteristici naturale si informatii socio-economice), instrumente si masuri de planificare, management si monitorizare a habitatelor si speciilor (planuri, studii, echipamente), investitii in infrastructura pentru refacerea habitatelor si speciilor si in infrastructura pentru accesul public, observatoare etc.

Conditii de finantare
Pentru perioada 2007-2013, fondurile alocate pentru finantarea proiectelor din Axa prioritara 4 a POS Mediu se ridica la aproximativ 215 milioane Euro, din care aproximativ 172 milioane Euro reprezinta finantare din Fondul European de Dezvoltare Regionala si aproximativ 43 milioane Euro cofinantare de la bugetul de stat.
Sursa: Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

Download Resurse
[PDF] Implementarea_Sistemelor_adecvate_de_Management_pentru_Protectia_Naturii_1.pdf | Download
ALTE RESURSE
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri