Telefoane: 0314 20 53 48 (RCS-RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
Fax: 0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Agrementul Tehnic European, extras din Hotararea Guvernului nr. 622 din 2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii
Adaugat la data de 01.05.2014

1. O cerere pentru un agrement tehnic european poate fi facuta de un producator sau de reprezentantul autorizat al acestuia numai unui singur organism autorizat In acest scop. 

2. Agrementele tehnice europene (ETA) se Intocmesc de catre organisme specializate cu sediul In statele membre ale Uniunii Europene, autorizate In acest scop de autoritatile statelor respective si reunite In cadrul Organizatiei Europene pentru Agremente Tehnice (EOTA), denumite In continuare organisme membre EOTA. 

In vederea elaborarii de agremente tehnice europene, autoritatea competenta din România poate abilita unul sau mai multe organisme specializate cu sediul pe teritoriul României. In cazul In care vor fi abilitate mai multe organisme, acestea vor fi coordonate de Consiliu, care nominalizeaza unul dintre acestea ca purtator de cuvânt al României In cadrul EOTA. Numele si adresele acestor organisme se notifica Comisiei Europene si celorlalte state membre de catre autoritatea competenta. 

3. Regulile comune de procedura pentru solicitarea, elaborarea si acordarea agrementului tehnic european, stabilite In cadrul EOTA, vor fi publicate ca versiune oficiala In limba româna Intr-un regulament specific, elaborat de Consiliu ca document tehnic director. 

4. Organismele membre EOTA initiaza si deruleaza procedurile de agrementare adoptate In cadrul EOTA, acordându-si reciproc tot sprijinul necesar. 

5. Organismele membre EOTA publica agrementele tehnice elaborate si comunica indicativele acestora tuturor organismelor notificate. La cererea unui organism membru EOTA, acestuia i se transmite setul complet de documente care sustin agrementul acordat. 

6. Costurile generate de elaborarea agrementelor tehnice europene se stabilesc de organismele membre EOTA si se suporta de solicitant. 

 

ALTE RESURSE
Produse
Niciun produs gasit
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile
Parteneri
Taguri